Kouluihin ja liikuntatiloihin satsataan 14,4 miljoonaa euroa, mutta talous on silti jäämässä plussalle

Kauhavan hallintojohtaja Liisa Salo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teemu Hakala ja kaupunginjohtaja Markku Lumio esittelivät kaupungin budjettia perjantaina.

Julkaistu:

Aihe:

KAUPUNKI satsaa vuonna 2021 koulu- ja liikuntatilarakentamiseen lähes 14,4 miljoonaa euroa.

–Oikeastaan kaikki muu investointiohjelmassa on pientä kouluihin verrattuna, Markku Lumio sanoi.

Teemu Hakalan mukaan kouluhankkeet ovat välttämättömiä, varsinkin kun tiedetään koulujen sisäilmaongelmat.

–Niitä ei voi lykätä. Emme voi leikkiä lasten ja henkilökunnan terveydellä, hän sanoi. –Mutta sen jälkeen, kun käynnissä olevat hankkeet tulevat päätökseen, kaupungin investointitaso pitää pystyä painamaan luokkaan 3–5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupungin omilla ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiukoilla tasapainottamistoimilla ensi vuoden budjetoitu tulos on saatu lievästi ylijäämäiseksi.

–Jos muistetaan, että kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös oli erittäin rajusti alijäämäinen, mielestäni se on merkittävä saavutus, Hakala sanoi. –Kaupunki on onnistunut kääntämään syöksylaskun.

YLIHÄRMÄN koulukeskuksen kesällä alkaneiden rakennustöiden loppuun saattamiseen ja koulun varustamiseen osoitetaan 4,8 miljoonan euron määräraha. Uusi koulukeskus valmistuu vuoden 2021 lopussa. Sinne sijoitetaan nykyiset Ylihärmän kirkonkylän koulun ja Hakolan koulun oppilaat. Lisäksi sen yhteydessä toimii Ylihärmän yläkoulu.

–Kortesjärven koulukeskuksen KVR-urakka on käynnistynyt tänä syksynä. Varsinaiset rakennustyöt alkavat lähiaikoina. Hankkeelle on budjetoitu ensi vuodelle 3,8 miljoonaa euroa. Kortesjärven koulukeskus valmistuu vuonna 2022. Jälkimmäiselle vuodelle siihen varataan 2,3 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Lumio sanoo.

Alahärmän uuden koulukeskuksen suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen varaudutaan neljällä miljoonalla eurolla vuonna 2021. Hankkeen lopullinen laajuus ja kustannusarvio eivät ole vielä tiedossa, ja suunnitteluvuosien määrärahatarve tarkentuu ensi vuoden aikana. Talousarvion laadintavaiheessa kustannusarvio on 11 miljoonaa euroa.

–Alahärmän liikuntahallin rakentamisen loppuunsaattamiseen osoitetaan 1,8 miljoonaa euroa. Liikuntahalli valmistuu syksyllä 2021.

YDINHALLINTO keskitetään vuoden 2021 aikana, ja tarvittavia muutostöitä varten on budjettiin varattu 0,5 miljoonaa euroa.

Maa- ja vesirakenteisiin kohdistetaan noin 1,2 miljoonaa euroa, jota käytetään muun muassa kaavateihin, kevyen liikenteen väyliin ja vuonna 2021 käynnistyvään Kantolan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen.

–Määrärahaa käytetään myös ympäristöjen parantamiseen, kuten Järvenjärven alueen leikkipuistoon, sekä liikunta-alueiden perusparantamiseen ja varustamiseen, Lumio sanoo.

Tekninen lautakunta toteuttaa liikunta-alueinvestoinnit elämänlaatulautakunnan tammikuussa 2021 päättämän ohjelman mukaisesti.

–Myös uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuonna. Rakennuttamisesta vastaa kaupungin täysin omistama tytäryhtiö Kauhavan hyvinvointikeskus oy. Uusi terveyskeskus otetaan käyttöön syksyllä 2022.

VUODEN 2021 nettoinvestointien määräksi muodostuu lähes 16,9 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman mukaan investointien nettomäärä vuonna 2022 on 14 miljoonaa euroa ja 6,1 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Investointien myötä kaupungin lainakanta kasvaa.

–Kuluvan vuoden lopussa kaupungilla on lainaa noin 4 050 euroa asukasta kohden ja vuoden 2021 lopussa noin 4 772 euroa asukasta kohden. Mikäli investointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti, on asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2023 lopussa noin 5 530 euroa. Kuntien keskimääräinen lainakanta vuoden 2019 lopussa oli 3 342 euroa, Lumio sanoo.

VUODEN 2021 budjetoitu tulos on lievästi ylijäämäinen. Ensi vuoden toimintatuotot ovat 10 miljoonaa euroa (talousarvio 2020 10,3 miljoonaa euroa). Toimintakulujen kokonaismäärä on 112,3 miljoonaa euroa (114,7). Toimintakulut siis laskevat peräti 2,4 miljoonalla eurolla, tai 2,1 prosentilla, vuoden 2020 budjetoidusta tasosta.

Henkilöstömäärä laskee selvästi vuonna 2020 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ja luonnollisen poistuman seurauksena.

–Kun vuoden 2019 lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli 615 henkilötyövuotta, on vastaava luku ensi vuonna 559. Vuoden 2021 talousarvioon ei sisälly sellaisia henkilöstömuutoksia, joilla olisi merkittävä talousvaikutus, Lumio sanoo.

UUTENA vakanssina henkilöstösuunnitelmaan sisältyy psykiatrisen sairaanhoitajan toimi perusopetukseen.

–Toimi voidaan kuitenkin täyttää vain, mikäli avoimena olevia koulupsykologin toimia ei saada täytettyä. Mikäli psykiatrinen sairaanhoitaja palkataan, lakkaa toinen koulupsykologin toimi.

Muina muutoksina henkilöstösuunnitelmaan sisältyy yhden perhepäivähoitajan toimen ja kahden suomi toisena kielenä (S2) -opettajan viran vakinaistaminen. Näitä tehtäviä on hoidettu tähän saakka määräaikaisilla palvelussuhteilla.

Kauhavan koulukeskukseen perustetaan 1.8.2021 apulaisrehtorin virka siten, että yksi olemassa olevista perusopetuksen tai lukion rehtorin viroista lakkaa, ja viranhaltija siirretään perustettavaan virkaan.

–Lisäksi henkilöstösuunnitelmaan sisältyy kirjastonauto-kirjastovirkailija-tehtävänimikkeen muuttaminen kirjastovirkailija-nimikkeeksi.

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN tuottaa kauhavalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.

–Kauhavan maksuosuus yhtymän menoihin erikoissairaanhoito mukaan lukien laskee 2,3 prosenttia eli noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaksineuvoisen oman toiminnan osalta maksuosuus pienenee 1,6 miljoonalla eurolla.

BUDJETOIDUN toimintakatteen määräksi muodostuu -102,3 miljoonaa euroa. Toimintakate paranee vuoden talousarvioon verrattuna 2,1 miljoonalla eurolla.

Veroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2020. Verotuloja arvioidaan kertyvän 54,7 miljoonaa euroa (55,3 miljoonaa) ja valtionosuuksia 53,3 miljoonaa euroa (51,2). Talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 5,6 miljoonaa euroa.

–Poistojen sekä varausten ja rahastojen muutosten huomioimisen jälkeen vuoden 2021 tulos muodostuu 44 020 euroa ylijäämäiseksi, Lumio sanoo.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.