Mansikkapellon eritasouoma valmistui kahden hankkeen yhteistyönä

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

EVIJÄRVEN ja Kirsinpäkin valuma-alueelle sijoittuvan Mansikkapellon eritasouoma on valmistunut Veto- ja Koho-hankkeiden yhteistyönä. Sen tavoitteena on, että maa- ja metsätaloudesta sekä turkistuotannosta tuleva kiintoaine- ja ravinnekuormitus Mustapäkkiin, Kirsinpäkkiin ja edelleen Evijärveen vähenee.

Mansikkapellon eli Hapon kosteikkorakenteen suunnittelu käynnistyi jo muutama vuosi sitten, kun Kirsinpäkin valuma-alueelta etsittiin sopivia kosteikon paikkoja.

–Kirsinpäkki tiedettiin veden laadultaan huonoksi ja tarvetta vesiensuojelurakenteisiin oli, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Heli Jutila sanoo.

Suunnittelu eteni vuonna 2019 ja hanke otettiin mukaan Veto- eli Vedet kuntoon ja tutuiksi -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli toteuttaa kohde. Kohteen maanomistajan Janne Hapon suostumus saatiin kohteen toteuttamiseksi. Kosteikkomaailman Juha Siekkinen vastasi kohteen suunnittelusta. Hankkeen kokonaiskoordinoinnista, kilpailutuksesta ja valvonnasta vastasi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin rakenteen vaikutus veden korkeuksiin valuma-alueella. Suunnitelmien täsmentämisen ja kilpailutuksen jälkeen päästiin lopulta kesäkuussa 2020 itse toteutukseen, josta vastasi Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay.

ALUN perin padottavaksi kosteikoksi suunniteltu kohde muuttui suunnittelun kuluessa useammassa tasossa olevaksi tulvatasanteeksi.

Sen ajatuksena on, että tulvalle vesi nousee, saavuttaa ensin alimmat ja myöhemmin korkeammat tulvatasanteen tasot. Samalla virtaus hidastuu ja kiintoaineet ja sen mukana ravinteet ehtivät laskeutua.

Näin maa- ja metsätaloudesta sekä turkistuotannosta tuleva kiintoaine- ja ravinnekuormitus Mustapäkkiin, Kirsinpäkkiin ja edelleen Evijärveen vähenee.

–Tasanne toimii vesiensuojelussa jo alusta alkaen, koska sinne siirretään pintaturpeita sitomaan kiintoainesta ja ravinteita. Lisäksi tulee vähitellen uutta kasvillisuutta, jonka juuristo sitoo ravinteita ja kiintoainesta. Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan eritasouoma vähentää ojavedessä kulkeutuvaa kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita.

ERITASOUOMAN rakentaminen tapahtui reilussa viikossa kesäkuun puolenvälin paikkeilla.

Työhön kuului muun muassa läheisen turkistarhan aidan siirtäminen sekä alueella kasvaneet puuvartisen kasvillisuuden poisto. Maa-aineksia kaivettiin tulvatasanteella 1 930 kuutiometriä.

–Se on hyvä esimerkki laajasta tulvatasanteesta, joka sijaitsee käytöstä jo kauan sitten poistuneella pellolla. Vesiensuojelurakenteen pinta-alan suhde valuma-alueen pinta-alaan on 0,07 prosenttia, ja tärkeää olisi saada vastaavia kohteita lisää.

–Mansikkapellon kosteikko toimiikin tutustumiskohteena, kun uusien kohteiden toteutukseen aktivoidaan. Tässä työssä on mukana myös Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vetämä Pohjanmaan Ravinneratas -hanke.

VETO-HANKE on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoima Vesiensuojelun tehostamisohjelman Vedet kuntoon ja tutuiksi hanke, jossa on mukana viisi pohjalaiskuntaa. Sen toteutusaika on 2019–2021.

KOHO-hanke on Evijärven kunnan Evijärven kunnostushanke, joka on käynnistynyt vuonna 2016.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.