Koulunkäynti jatkuu liikuntasalissa

Julkaistu:

Aihe:

Keskusteluissa on ollut neljä erilaista vaihtoehtoa Rantakankaan koulun kohtaloksi. Sivistysjohtajan pohjaesityksenä oli ollut oppilaiden siirtäminen Rantakankaalta uuteen yhteiskouluun sen valmistuttua vuodeksi 2021.

Sivistyslautakunta muutti kokouksessaan päätösehdotusta, ja asia tuli valtuuston käsittelyyn hallituksen kautta lautakunnan esityksen pohjalta. Valtuuston kokouksessa asiasta käytettiin useita puheenvuoroja sekä puolesta että vastaan.

Valtuutettu Esko Leväniemi (kesk.) esitti, että Rantakaan koulun oppilaat siirretään uuteen yhteiskouluun heti sen valmistuttua, sivistysjohtajan alkuperäisen esityksen mukaan. Tätä kannattivat valtuutetut Ville Ala-Aho (kesk.) sekä Jarkko Savola (kesk.).

Puheenjohtaja totesi tulleen päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, ja asiasta on äänestettävä. Kunnanhallituksen esityksen kannalla olleet äänestivät puolesta ja Leväniemen esityksen kannalla olleet äänestivät vastaan. Tulokseksi saatiin 11 ääntä puolesta ja kuusi ääntä vastaan.

ÄÄNESTYSTULOKSEN selvittyä Leväniemi ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Tämän ovat allekirjoittaneet hänen lisäkseen valtuutetut Juhani Laasanen (kesk.) sekä Jarkko Savola.

–Perustelemme näkemystämme seuraavasti: Syntyneestä päätöksestä seuraa kolme isoa ongelmaa: Lappajärven kunnan kriisiin ajautuneen talouden ongelmien edelleen syventyminen, Rantakankaan koulua käyvien lasten mahdollisuus saada käydä tasavertaisesti koulua kunnan muiden oppilaiden tapaan koulutiloiksi tarkoitetuissa oppimistiloissa estetään, ja päätös jättää täysin avoimeksi ja spekulatiiviseksi sen, milloin tämä vallitseva epävarma tilanne todellisuudessa päättyy, allekirjoittaneet perustelevat.

Asian aikaisemmissa käsittelyvaiheissa on jäänyt hyvin vähälle huomiolle se, mikä on kouluverkon vaikutus kunnan heikkoon talouteen.

–WPS Finlandin 2019 laatiman kunnan kiinteistöstrategian mukaan Länsirannan ja Rantakankaan koulujen toiminnan siirtyminen uudelle yhteiskoululle tuo yli 700 000 euron vuotuiset säästöt.

Lappajärven kunnan taloudellinen kantokyky ei tule riittämään nykyisen kouluverkon eli kolmen alakoulun ylläpitämiseen.

–Lappajärven kunta on tekemässä kuluvana vuonna yli miljoonan euron alijäämäisen tuloksen ja mitkään uskottavat arviot eivät tue sellaista näkemystä, että huono negatiivinen kehitys kääntyisi parempaan suuntaan, päinvastoin. Lappajärven kunnassa on meneillään kunnan talouden tasapainottamistoimet. Jo nyt on nähtävissä, että tähän saakka esille nousseet tasapainottamistoimet eivät yksistään tule pelastamaan kunnan taloutta.

ALLEKIRJOITTANEIDEN mukaan kriisikuntavaaran estäminen tai vähintään lykkääminen edellyttää sitä, että kunnassa on tehtävä merkittäviä rakenteellisia ratkaisuja.

–Rantakankaan ja Länsirannan koulujen ylläpitäminen on erittäin merkittävä kuluerä kunnalle, joten emme näe muuta vaihtoehtoa kuin siirtää kunnan alakoulut yhteen toimipisteeseen. Viime vuonna Lappajärvellä syntyneitä lapsia on 12, joista Rantakankaan koulun alueella yksi ja Länsirannan koulun alueella nolla.

Koko kunnassa syntyneiden lasten määrä on ainoastaan puolet normaalista luokkakoosta.

–Tämä osoittaa sen, että nykyisellä kouluverkolla ei oppilasmäärien vuoksi ole missään tapauksessa mahdollista jatkaa. Rantakankaan koulun opetustiloissa on kielletty sisäilmaongelmien vuoksi opetuksen järjestäminen, ja siksi opetus tapahtuu nyt tiloissa, joita ei ole tarkoitettu opetuskäyttöön.

Kunnanvaltuuston päätös tarkoittaa allekirjoittaneiden mielestä sitä, että väliaikaiseksi väistötilaksi tarkoitettu opetustila jää pysyväksi, määräämättömäksi ajaksi.

–Emme hyväksy sellaista järjestelyä, jossa Rantakankaan koulun oppilailta on evätty mahdollisuus käydä koulua nykyaikaisessa ja siihen tarkoitetussa oppimisympäristössä. Tällaisissa väistötiloissa opetus ei voi jatkua pitkään, lasten edun siitä kärsimättä. Viime kädessä kysymys on lasten oikeusturvan sivuuttamisesta.

Nyt valtuuston tekemä päätös jättää heidän mielestään täysin avoimeksi sen, milloin Rantakankaan koulu lopettaa toimintansa.

–Tästä seuraa väistämättä se, että epävarmuus ja siihen liittyvä vastakkaisia mielipiteitä sisältävä ja tulokseton keskustelu jatkuu vuosia. Tällainen päättämättömyyden tila ja vuodesta toiseen jatkuva epätietoisuus ei ole hyväksyttävää lasten oikeuksien kannalta, opettajien kannalta eikä opetuksesta vastaavien tahojen kannalta.

Allekirjoittaneet pitävät kaikki asiaan liittyvät realiteetit huomioiden ainoana oikeana ratkaisuna sivistysjohtajan 14. huhtikuuta sivistyslautakunnalle tekemää esitystä.

–Rantakankaan koulu toimii rajoitetun ajan koulun liikuntasalissa, jonka jälkeen koulu lakkaa toimintansa ja oppilaat siirtyvät vuoden 2021 alusta yhteiskoulun oppilaiksi.

–NÄMÄ ovat aina vaikeita ja ikäviä päätöksiä valtuutetuille, Jarkko Savola kommentoi valtuuston kokousta.

–On kuitenkin hyvä tiedostaa realiteetit, kuten se, että Rantakankaan koulu on poistettu käytöstä terveydelle haitallisten sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt toimitaan väliaikaisissa väistötiloissa, jota ei voida pitää lasten kannalta hyvänä ja oikeudenmukaisena ratkaisuna pitkällä aikavälillä. Mielestäni tässä kohtaa ei toteudu kuntalaisten tasavertainen kohtelu, kun toiset toimivat väliaikaisissa väistötiloissa määräämättömän ajan ja toisilla tulee olemaan uudet ja ajanmukaiset hienot tilat.

Savola muistuttaa, että myös talouden realiteetit tulevat vastaan tässä asiassa.

–Hallituksen jäsenenä on vaikea kantaa vastuuta kunnan taloudenpidosta, kun kunnan toimintoja ei sopeuteta kiihtyvällä tahdilla pienentyviin verotuloihin.

Lappajärven edelleen huonontuva taloustilanne voi viedä kunnan kriisikuntamenettelyyn.

–Itse en kuitenkaan olisi valmis luopumaan itsenäisestä Lappajärven kunnasta, sillä tuskin isommat naapurit meidän kouluja ja kyliä yhtään sen hellemmin kohtelisivat.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.