Evijärven uuden päiväkodin rakentaminen alkoi

Arkkitehdin tekemä havainnekuva Evijärvelle valmistuvasta päiväkodista. Kuvassa näkyvä päiväkodin värimaailma ei välttämättä ole lopullinen, sillä se tarkentuu rakentamisen edetessä.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

EVIJÄRVEN uuden päiväkodin rakentaminen on alkanut.

Päiväkodin paikalla olleet kaksi vanhaa asuinrakennusta on purettu. Sen jälkeen päiväkodin perustustyöt aloitettiin huhtikuussa, pääsiäisen jälkeen.

–Päiväkotirakennuksen perustukset on nyt tehty, samoin vesi- ja viemäriliittymät. KVR-urakoija on tilannut päiväkodin hirsirungon, ja sen pystytys alkaa, kun se saapuu, kunnaninsinööri Tuomo Saari kertoo.

Tavoitteena on edelleen, että uusi päiväkoti on käyttövalmis marraskuun loppuun mennessä.

Rakennusmateriaalina käytetään massiivipuuta eli hirttä.

–Meillä on aikaisempia hyviä kokemuksia koulukäytössä olevasta massiivipuisesta eli hirsirakennuksesta, ja se on koettu sisäilmaltaan hyväksi, Saari kertoo. –Massiivipuu on turvallinen materiaali, koska se pystyy sitomaan itseensä ilman kosteutta, mutta se myös luovuttaa kosteutta pois, eikä seinärakenteeseen ala muodostua mikrobikasvustoa.

NOIN 1,25 miljoonaa euroa maksava rakennus toteutetaan leasingrahoituksella.

Kunnanjohtaja Teemu Kejonen toteaa, että Suomen kunnissa leasingrakentaminen on viime vuosina lisääntynyt. Sillä on toteutettu enenevässä määrin yhteiskunnallisia rakennuskohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja.

–Kunnan talouden ja taseen kannalta leasingrahoitus on hyvä vaihtoehto. Rakennus ei tule kunnan taseeseen. Leasingmaksut alkavat, kun päiväkoti on valmis, eikä kunnalta sitoudu rahaa hankkeen toteuttamiseen. Rakentamisajalta kunta maksaa rahoituskilpailutuksen mukaista korkoa.

Käytännössä sen jälkeen, kun päiväkoti on valmis, kunta maksaa rahoittajalle, eli tässä tapauksessa Kuntarahoitukselle, kaksi kertaa vuodessa leasingvuokraa. Leasingmaksu sisältää koron ja lainanlyhennyksen osuuden.

–Meillä on talousarviossa päätetty laaja investointiohjelma, ja tämä ratkaisu keventää osaltaan kunnan lainataakkaa, Kejonen sanoo. –Tämä on hyvä ratkaisu myös kunnan talouden kannalta, koska poistot eivät leasingratkaisussa heikennä kunnan tulosta.

UUDEN päiväkodin rakennusprojekti on Evijärven kunnalta todella hieno satsaus tulevaisuuteen, kunnaninsinööri Tuomo Saari sanoo.

–Sillä varmistetaan terveelliset ja turvalliset päiväkotitilat lapsille ja päiväkodin ohjaajille.

Kejonen lisää, että Evijärvellä on viime vuosina panostettu merkittävästi koulun alueeseen. Alueelle on valmisteltu kokonaissuunnitelma, jossa on huomioitu useiden rakennushankkeiden lisäksi turvalliset liikennejärjestelyt ja viihtyisät välituntialueet. Esikoulurakennus on rakennettu hirrestä palvelemaan esiopetuksen lisäksi ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita, ja myös alueen liikuntapaikkoja on kehitetty.

Nyt rakennettava uusi hirsipäiväkoti täydentää kunnanjohtajan mielestä hyvin koulun alueen kokonaisuutta.

–Päiväkoti on merkittävä iso, yli miljoonan euron panostus Evijärvellä. Lapsissa ja nuorissa on Suomen tulevaisuus ja uusi päiväkoti luo edellytyksiä rakentaa hyvää perustaa tulevaisuudelle jo päiväkoti-iästä lähtien.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.