Rehtorit myöntävät luvan poissaoloon, jos kouluun palaaminen on ongelma riskiryhmäläisten perheissä – hoitava lääkäri tekee arvion tilanteesta

Alajärven kirjaston uloslainaus käynnistyy 8. toukokuuta, Lehtimäen 11. toukokuuta ja Vimpelin 12. toukokuuta.

Julkaistu:

Aihe:

Varhaiskasvatuksen osalta Alajärven ja Vimpelin päiväkodit ovat avoinna 11.5.2020 alkaen pois lukien Koulumäen päiväkoti, joka aukeaa 14.5.2020. Peukaloisen ryhmis jatkaa toimintaansa 1.8.2020. Avoin varhaiskasvatus avautuu elokuussa, mikäli tilanne sallii. Perhepäivähoito aloittaa 14.5.2020.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat palaavat omiin lähikouluihinsa 14.5.2020 lukujärjestyksen mukaisesti ja kuljetukset ajetaan normaalisti. Lisätietoa koulujen järjestelyistä löytyy Wilma-tiedotteista ja koulujen omilta sivuilta. Opetuksen järjestämisessä noudatetaan olemassa olevaa lainsäädäntä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia. Aamu- ja iltapäivähoidon toiminta jatkuu normaalisti.

Etäopetuksen aikana aloitettua ruuan jakelua jatketaan 13.5.2020 asti. Viimeisen viikon ruuat jaetaan Alajärvellä maanantaina 11.5.2020. Vimpelin viimeisen viikon jakelupäivät ovat maanantai 11.5. ja tiistai 12.5.

Voivatko oppilaat ja opiskelijat jäädä kotiin, jos huoltajat tai oppilaat sitä haluavat? –Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä. Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Myös yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kanssa on tärkeää, linjaa sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto. –Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Sivistystoimessa toimitaan normaalin poissaoloon liittyvän ohjeistuksen perusteella. Sairaana ei tulla kouluun, vaan huoltaja ilmoittaa asiasta opettajalle. Mikäli oppilas kuuluu riskiryhmään, ilmoittaa huoltaja asiasta kouluun ja kertoo hoitavan lääkärin lausunnon. Rehtori myöntää vapaan. Jos lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia, oppilas on poissa huoltajan ilmoituksella. Rehtori myöntää vapaan. Emme vaadi lääkärintodistuksia vaan huoltajan ilmoitus riittää. Loma tai muu poissaolo vaatii huoltajan hakemuksen rehtorille. Läksyt ja tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Entä jos oppilas halutaan pitää kotona?

Kotiopetus ei ole perusopetuslain mukaista opetusta mutta siinä tulee noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014). Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin kuin koulussa ei edellytä lupaa viranomaisilta eli käytännössä kunnan opetustoimelta. Asiasta päättää huoltaja. Huoltajan ilmoitus koululle lapsen siirtymisestä kotiopetukseen riittää. Ilmoituksen jälkeen huoltaja myös vastaa perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa huolehtia lapsensa oppivelvollisuuden täyttymisestä, hänet voidaan tuomita sakkoon. Huoltaja vastaa lapsen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kotiopetuksessa olevalle lapselle.

LUKIO-OPETUS toteutetaan etäopiskeluna lukuvuoden loppuun. Ylioppilasjuhlat järjestetään 29.8.2020. Lukiolaisten ruuan jakelu päättyy 13.5.2020. Lukio-opetuksen tilat ovat perusopetuksen käytössä. Sivistyslautakunta käsittelee lukio-opetuksen työajan muutokset 13.5.2020.

Taiteen perusopetuksen osalta Alajärven musiikkiopisto mahdollistaa lähiopetuksen ja näytöt 15.5.2020 alkane ja valintahaastattelut pidetään musiikkiopiston tiloissa. Kuvataidekoulu Eero jatkaa etäopetuksessa lukuvuoden loppuun.

Kansalaisopiston kursseja järjestetään kevään ja alkukesän aikana erikseen sovittavina ajankohtina. Kansalaisopisto tiedottaa toiminnasta omilla kanavillaan.

ALAJÄRVEN pääkirjasto aloittaa uloslainauksen eli varausten noudon perjantaina 8.5.2020. Noutopäivät ovat arkisin klo 09.00-15.00. Lehtimäen kirjaston uloslainaus aloitetaan maanantaina 11.5.2020. Varausten noutopäivät ovat maanantai ja keskiviikko klo 09.00-15.00. Vimpelin kirjaston uloslainaus aloitetaan tiistaina 12.5.2020. Varausten noutopäivät ovat tiistai ja torstai klo 09.00-15.00. Kaikki noutoajat ovat alustavia ja niitä muutetaan tarpeen mukaan.

Varaukset tehdään Eepos-verkkokirjastossa ja nouto sovitaan joko sähköpostilla tai puhelimella. Ohjeet noutoon ovat kirjaston sivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Toimintaohjeet löytyvät myös kirjaston ovesta.

Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat tulee kuitenkin pitää suljettuina eikä oleskelua tai muuta toimintaa kirjaston tiloissa tule sallia ennen 1.6.2020.

VAPAA-AIKATOIMEN ulkoliikuntatilat ovat avoinna 5.5.2020 alkaen rajoitusten mukaan. Ulkokentille kesäkaudelle jaetut käyttövuorot astuvat voimaan ryhmäharjoituksille 14.5. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen. Seurat saavat tarkempia ohjeistuksia Suomen hallitukselta.

Monitoimihalli avataan 1.6.2020 voimassa olevien vuorojen mukaan. Vuoroihin on haettavissa jatkoa kesäajalle. Kesä- ja heinäkuun aukioloajat ovat nähtävissä kaupungin sivuilla. Elokuussa palataan normaaleihin aukioloaikoihin rajoitusten niin salliessa.

Uimahalli ja kuntosali avataan kesäkuun ensimmäisellä viikolla remontin ja huollon valmistumisen jälkeen. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Käytössä noudatetaan 50 henkilön rajoitusta. Kesä- ja heinäkuun aukioloajat ovat nähtävissä kaupungin sivuilla. Elokuussa palataan normaaleihin aukioloaikoihin rajoitusten niin salliessa. Uimakoulujen alku ilmoitetaan myöhemmin.

Vimpelin kunta tiedottaa omasta liikuntatoimestaan erikseen.

Nuorison kesätoiminta alkaa myöhemmän ilmoituksen mukaan juhannuksen jälkeen. Ohjaamo, Etsivät ja Pajatoiminta aloittavat 1.6.2020.

NELIMARKKA-MUSEO avataan 1.6.2020.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yksiköt tiedottavat lisää alkavasta ja muuttuvasta toiminnasta omilla kanavillaan.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.