Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia muiden tehtäviensä ohessa

Poliisin toiminta keskittyy yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen ja turvallisuuden takaamiseen. Poliisi hoitaa poikkeusoloissa sille kuuluvat tehtävät, mutta painottaa kiireellisten hälytystehtävien hoitamista.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Ratkaisulla tulee luonnollisesti olemaan vaikutuksia myös poliisin toimintaan.

‒ Poliisin toiminta keskittyy yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen ja turvallisuuden takaamiseen. Poliisi hoitaa poikkeusoloissa sille kuuluvat tehtävät, mutta painottaa kiireellisten hälytystehtävien hoitamista. Sen lisäksi poliisi hoitaa rikostorjunnan ja lupahallinnon tehtävät. Poliisi turvaa riittävän toimintakyvyn ja riittävän määrän henkilöstöä ydintehtäviinsä. Hallituksen selkeät linjaukset tukevat tämän tehtävän suorittamista, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Valmiuslaki, käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset eivät merkitse muutoksia poliisitoiminnan kovaan ytimeen. Poliisi soveltaa poikkeusoloissa normaaliolojen lainsäädäntöä eli hyvin häiriökestävää poliisilakia ja muita toimivaltuuslakeja, kuten yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin kokoontumislakia. Poliisi tukee muita viranomaisia ja antaa näille virka-apua poikkeusoloissa valmiuslain 125 §:n ja tartuntatautilain 89 §:n perusteella.

‒ Painotus on tässäkin siinä, että poliisin tulee pystyä hoitamaan ensisijaisesti omat tehtävänsä ja vasta sen jälkeen antaa virka-apua. Virka-avun luonteeseen kuuluu muutenkin se, että sitä annetaan silloin, kun virka-apua pyytävän hallintoviranomaisen omat keinot eivät enää riitä, Kolehmainen painottaa.

Kokoontumisrajoituksia valvotaan muun poliisin työn ohessa

Hallituksen linjaus yli 10 osallistujan julkisten kokoontumisten kieltämiseksi tarkoittaa poliisitoiminnassa sitä, että poliisi kieltää kaikki käsittelyssä olevat sekä käsitteleväksi tulevat yleisötilaisuudet, jos niissä on yli 10 osallistujaa ja ne pidetään yleisellä paikalla. Käsiteltyjen yleisötilaisuusilmoitusten osalta järjestäjillä on velvollisuus peruuttaa tilaisuus kokoontumislain 15 §:n perusteella. Poliisi estää, keskeyttää ja päättää tilaisuudet, joissa järjestäjä ei noudata velvollisuuksiaan peruuttaa yleisötilaisuuksia.

Sen sijaan poliisi ei voi kieltää ennakolta yleistä kokousta. Tässäkin velvollisuus on poikkeusoloissa järjestäjällä ja puheenjohtajalla. Poliisi antaa näille ohjeita ja määräyksiä, sekä keskeyttää ja päättää kokouksen, jos se sitä edellyttää.

Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetyt kaikille avoinna olevat tilaisuudet. Yleisötilaisuus taas on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu näihin rinnastettava tilaisuus. Laissa tarkoitettuja kokouksia ja tilauksia eivät ole esimerkiksi pihapelit tai ravintolassa ja elokuvateatterissa käynti.

Poliisin ensisijainen toimintalinja on antaa neuvot, kehotukset ja käskyt yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Julkisen kokoontumisen (yleisellä paikalla järjestettävä yli kymmenen osallistujan yleinen kokous tai yleisötilaisuus) järjestäminen kiellosta huolimatta on kriminalisoitu kokoontumisrikkomuksena, poliisin käskyjen noudattamattomuuden osalta niskoitteluna ja julkisrauhan rikkomisen osalta julkisrauhan rikkomisena.

Poliisi valvoo kokoontumisrajoitusten noudattamista muiden tehtäviensä ohessa ja voimavarojensa puitteissa, mutta vastuullisen käyttäytymisen tulee lähteä jokaisesta itsestään.

‒ Jokaisen on nyt syytä ymmärtää vastuu omasta käyttäytymisestään ja vastuu myös muista ihmisistä. Koronaviruksen pysäyttämiseksi tehtävät toimet koskettavat jokaista. Meillä kaikilla on mahdollisuus ja samalla painava velvollisuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tilanne pääsee normalisoitumaan, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Poliisi on varautunut tilanteeseen monin tavoin

Poliisissa on varauduttu tilanteeseen monin eri tavoin. Poliisissa on juuri päivitetyt varautumissuunnitelmat ja henkilöstöä ohjeistetaan jatkuvasti päivittyvän tilanteen mukaisesti.

‒ Jos virka-avut sitovat merkittävästi poliisin resursseja perustehtävien hoidosta ja samaan aikaan poliisin henkilöstöä on sairauslomalla yhtäaikaisesti, joudutaan poliisitoimintaan priorisoimaan voimakkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että rikostutkinnasta siirretään väkeä kentälle ja käytössä olevat reservit eli Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat ja mahdollisuuksien mukaan eläköityneet poliisit otetaan käyttöön. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja toimitaan sen mukaisesti. Tällä hetkellä poliisin toimintakyky on normaali ja poliisi pysty hoitamaan sille säädetyt tehtävät myös poikkeusoloissa, Kolehmainen sanoo.

Arjen turvaajien työskentely on turvattava

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa, että esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunta ja poliisi joutuvat työssään jatkuvasti kohtaamaan sen tosiasian, että he ovat asiakaskontakteissa vaarassa sairastua. Toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkumisen kannalta tämä riski on otettava erittäin vakavasti.

Kolehmainen toivookin, että Suomessa tehtäisiin nyt kaikki myös sen eteen, ettei asiakaskontakteissa työskentelevä henkilöstö sairastu.

Mainos

‒ Huolehditaan yhdessä siitä, että arjen turvaajat pysyvät töissä. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että poliisiasemille mennään vain, jos se on välttämätöntä. Poliisilla on laajat sähköiset palvelut, kuten lupien hakeminen netissä, sähköinen rikosilmoitus, nettivinkki ja neuvontapalvelu. Myös puhelimitse saa palveluja. Etenkään flunssaoireisena poliisilaitokselle ei tule mennä. Kiireettömät palvelut saattavat jossakin vaiheessa osin ruuhkautua, mutta tarvitsemme malttia ja kärsivällisyyttä tämän poikkeuksellisen ajan keskellä, Kolehmainen sanoo.

Kolehmainen korostaa, että poliisi on kaikkien aikojen turvaaja, myös poikkeusoloissa.

‒ Historiamme kertoo, että vaikeista tilanteista olemme ennenkin selviytyneet. Yhdessä elviämme tästäkin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronan vaikutuksista poliisin toimintaan: https://www.poliisi.fi/koronaan_varautuminen

Poliisin verkkopalvelut:

Voit hakea tavallista passia ja henkilökorttia poliisin verkkopalvelussa. Verkossa asiointi on paitsi helppoa myös edullisempaa kuin kokonaan lupapalvelupisteessä tehty hakemus. Kaikissa tapauksissa sähköinen hakemus ei riitä, vaan käynti lupapalvelupisteessä on välttämätöntä. Näissä tapauksissa suosittelemme varaamaan ajan käynnille.

Tee kiireettömät rikosilmoitukset sähköisesti

Poliisin verkkopalvelussa voi tehdä kiireettömissä tapauksissa rikosilmoituksen. Jos tilanne vaatii poliisilta välitöntä puuttumista, tee rikosilmoitus lähimmällä poliisiasemalla. Jos tarvitset poliisin kiireellistä apua, soita hätänumeroon 112.

Hyödynnä valtakunnallista neuvontapalvelua

Mikäli kaipaat poliisilta neuvontaa kiireettömässä tapauksessa, hyödynnä poliisin valtakunnallista neuvontapalvelua. Neuvontapalvelu palvelee numerossa 0295 419 800 (pvm/mpm) arkisin klo 8.00 – 16.15 välisenä aikana. Neuvontapalveluun voi olla yhteydessä myös sähköpostitse neuvontapalvelu@poliisi.fi.

Neuvontapalvelut antavat yleisneuvontaa kiireettömissä asioissa, jotka liittyvät passeihin, henkilökortteihin ja muihin lupa-asioihin, ajanvaraukseen ja sähköiseen asiointiin. Opastusta annetaan myös automaattisen liikennevalvonnan asioissa sekä liikenne-, rikosilmoitus- ja löytötavara-asioissa. Neuvontapalvelun sähköpostiin ei voi tehdä rikosilmoituksia.

Noudata hygieniaohjeita poliisiasemalla

Noudatamme poliisiasemilla Terveyden ja hyvinvointilaitoksen antamia ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Jos asiasi vaatii käyntiä poliisiasemalla, otathan huomioon käsihygieniasta annetut ohjeet. Ethän myöskään pahastu, kun emme kättele ja pidämme sopivaa etäisyyttä epidemian aikana.

Jos sinulla on flunssan oireita tai olet saapunut ulkomailta hiljattain, pyydämme välttämään käyntiä poliisiasemalla. Muuta tarvittaessa varaamaasi aikaa myöhempään ajankohtaan joko ajanvarauspalvelussamme tai soittamalla neuvontapalveluumme.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.