Soinissa uusia kehittämishankkeita

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

SOININ kunta aikoo tehdä harppauksen perinteisistä toimintamalleista digitaalisiin, kuten sähköisiin lomakkeisiin, Rajapinta digitalisaatioon -hankkeessa. Valtiovarainministeriö myönsi 30 800 euroa, enintään 70 prosenttia arvonlisäverottomista kustannuksista hankkeen toteuttamiseen. Hankevetäjäksi on palkattu Oskari Ojala. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan toimistotiimin ja johtoryhmän nykyisistä palkkakustannuksista sen mukaisesti, miten henkilöt tekevät hankkeelle työtä. Hankkeelle myönnettiin vuoden talousarvioon 44 000 euron määräraha ja tuloksi valtionosuus.

KARI Laasala valittiin Pitäjän ekosysteemin elinvoima -hankkeen vetäjäksi. Kunta sai hankkeelle rahoituksen vuoden 2021 loppuun. 50-prosenttista työaikaa tekevä hankevetäjä aloittaa helmikuun alussa. Hankkeessa tiivistetään julkisen sektorin, alueen yhdistysten ja asukkaiden yhteistyötä ja yhteistyön avulla saadaan aktiivisuutta ja uusia toimintamalleja elinvoiman kehittämiseen.

SOININ Sisun Vuorenmaahan sijoittuvaa alamäkiluistelurataa varten seuralle myönnettiin 80 000 euron koroton laina. Ely-keskus on luvannut 79 920 euron tuen hankkeelle, mistä kunnan osuus on 19 980 euroa ja vastikkeettoman työn arvo 33 300 euroa. Hankeaika on syyskuun loppuun 2022 saakka.

LAASALAN kyläseuralle myönnettiin 12 500 euron väliaikainen rahoitus Alasen rannan kehittämishankkeeseen. Hankkeessa rannalle rakennetaan laituri, uusitaan kotakeittiö, korjataan muita kohteita ja järjestetään sähköistys. Kustannusarvio on 19 231 euroa. Kuudestaan ry on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Alasen rantaan suunnitellaan avantouintimahdollisuutta. Kunta tarjoaa sähkön valaistukseen ja pumpun käyttöön.

TEKNINEN johtaja Pentti Honkola jäi eläkkeelle vuoden alussa. Tehtävää hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin helmikuun 2020 puoleen väliin. Avoinna ollutta virkaa haki 13 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Keijo Kaukko, Tarmo Ojanperä, Niko Kujala, Kimmo Voutilainen ja Janne Sakala. Kunnanhallitus päätti jatkaa teknisen johtajan valinnan valmistelua vielä tiistain jatkokokouksessa. Kunnanvaltuuston käsittelyssä valinta on 27.1.2020.

VALTIONOSUUDET kasvavat 32 149 euroa budjettiin kirjatusta. Valtionosuuden 2020 todellinen määrä on 7 702 149 euroa. Keväällä 2019 valtionosuuksien kasvu Soinissa oli alustavien laskelmien mukaan noin 350 000 euroa, mutta muun muassa sairastavuuskerrointen muutosten takia lopullisen kasvu jäi hyvin pieneksi. Lisäksi saadaan perusopetuksen kotikuntakorvaustuloja noin 330 000 euroa, menot  muualla perusopetuksessa olevista ovat noin 87 000 euroa.

Erämaan Elämyskeskus vaatii kunnalta vahingonkorvauksia

VUORENMAASSA toimivan Erämaan Elämyskeskus Oy:n ja Soinin kunnan välinen yhteistyö ei ole lähtenyt liikkeelle parhaissa mahdollisissa merkeissä.

Kunnanhallitus on tehnyt Erämaan Elämyskeskuksen kanssa kaksi Vuorenmaata koskevaa sopimusta.  Kesäkuussa 2019 allekirjoitettu sopimus koskee rinnetoimintaa ja osin asuntovaunualuetta melko pitkälle entisten rinnetoimintaa koskevien sopimusten mukaisesti, 4. marraskuuta hyväksytty sopimus kunnan ostamaa ja edelleen Elämyskeskukselle vuokraamaa Keskitalo-tilaa. Lisäksi kunnan talousarvioissa 2019 ja 2020 on varattu määrärahoja Vuorenmaan investointeihin ja käyttöpuolelle.

Erämaan Elämyskeskus jätti kunnalle 18. joulukuuta kirjelmän ja lisäksi 5.1.2020 lisäreklamaation, joissa se kieltäytyy maksamasta tilityksiä lipputuloista ja välinevuokrista, koska kunta ei ole hoitanut osuuttaan sopimuksesta. Ensimmäinen tilitys olisi pitänyt tehdä 15. tammikuuta. Varsinaisen toiminnan aikana on tullut lähes päivittäin sähköposteja yrityksen ilmoittamista puutteista. Kunnan toimista on tehty myös tutkintapyyntö.

Kunnan tulisi yrityksen mielestä tarjota lisätyövoimaa rinteen pyörittämiseen ja ostaa erilaisia palveluja 40 000 eurolla vuodessa. Kunnalle on toimitettu 40 000 euron ostopalvelulasku ja lisäksi yhteensä 35 300 euron laskut vahingonkorvauksena niiltä päiviltä, kun rinne ei yrityksen mukaan ole voinut olla toiminnassa kunnan toiminnasta johtuen. Yritys teki keväällä sähköpostitse esityksen 40 000 euron ostopalveluista vuodessa, mutta sitä ei hyväksytty. 4.11. solmitussa sopimuksessa mainitaan, että kahden kuukauden vuokra voidaan neuvotella esimerkiksi oppilaiden laskettelulippuihin.

KUNTA on oman näkemyksensä mukaan hoitanut sopimuksen mukaisesti rinteen koneet ja laitteet toimintakuntoon ja opastanut toiminnan käynnistämisessä. Kunnan henkilöstön työpanosta on alkuvaiheessa käytetty lähes päivittäin opastukseen ja erilaisiin toimenpiteisiin. Sopimuksen mukaan kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta konerikoista johtuneista tulonmenetyksistä. Kunnan toiminnasta johtuen rinne jouduttiin pitämään suljettuna 18.12.2019. Vahingonkorvauslaskut ovat kunnan näkemyksen mukaan aiheettomia, lukuun ottamatta 18.12.2019 tilannetta. Korvaus maksetaan yrityksen joulukuun tuloista aukiolopäivillä jaettuna.

SOPIMUKSESSA vuokra Keskitalo-tilasta on 560 euroa, Erämaan Elämyskeskuksen mukaan vuokra saisi olla vain 150 euroa kuussa. Kunnanhallitus ei hyväksy Keskitalon vuokran muutosta. Tilan asumiskäytöstä tehdään yleiseen vuokratasoon perustuva vuokrasopimus, kunnes muusta toiminnasta sovitaan.

Lisäksi kunta pyytää Erämaan Elämyskeskukselta puuttuvia asiakirjoja ja selvityksiä muun muassa hissivastaavasta, Jorma Leppäniemen valtakirjasta ja turvallisuusasiakirjoista.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.