Hietojanlahden kunnostushanke toteutumassa

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

KUNNANHALLITUS esittää valtuustolle, että Hietojanlahden kunnostushanke toteutetaan, jos kunta saa siihen 50 prosentin tuen ely-keskukselta. Ympäristöministeriö on jo myöntänyt 100 000 euron määrärahan Hietojanlahden kunnostus hankkeeseen vuosille 2019-2021. Kuluvalle vuodelle varataan 4 000 euroa hankkeen valmisteluun ja ensi vuodelle 10 000 euroa lupahakemuksen jättämistä varten. Toteutusvuodelle tarvitaan 200 000 euroa, joka jakaantuu kunnan ja ely-keskuksen välille tasan.

HIETOJANLAHDEN kunnostusta on puuhattu vuodesta 1994 saakka. 2006 valmistuneessa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hankesuunnitelmassa todettiin, että lahden mataluuden vuoksi työ tehdään ruoppaamalla talviaikana. Lahtea syvennetään noin 1,3 ja laitureiden kohdalta 1,8 metrin syvyyteen. Virtauksen lisäämiseksi kaivetaan noin 10 metriä leveä väylä rannan suuntaisesti. Ruoppausmassa läjitetään pääasiassa nykyisen rantaviivan edustalle ja tarvittaessa kuljetetaan pois. Läjitysalue kalkitaan ja muotoillaan maisemanhoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi alueelle rakennetaan 21 venepaikan laituri, veneluiska ja talvisäilytyspaikkoja veneille. Suunnitelmissa on esitetty alueelle myös uimaranta ja sinne pukukopit. Tämän lisäksi alueilta, joissa vesisyvyys on tarpeeksi suuri, vesikasveja niitetään.

Valuma-alueelle on suunniteltu vuonna 2014 kosteikko, jonka tarkoituksena on vähentää Lappajärveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta. 32 800 euron hanke voidaan toteuttaa ilman aluehallintoviraston lupaa, osana muuta kunnostushanketta.

VUODEN 2019 aikana suunnitelma tulee päivittää ajan tasalle ja lisäksi alueelle tulee tehdä luontoselvitys. Tämän jälkeen haetaan vesilain mukaista lupaa hankkeen toteuttamiseen aluehallintovirastosta. Hankkeen toteutukseen toivotaan päästävän heti vuoden 2021 alusta alkaen.

Elinympäristön laatu on yksi kunnan strategian painopisteistä. Hietojanlahden kunnostus lisää ympäristön vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Alue sijaitsee vilkkaan valtatien varrella, ja ranta palveluineen voi innostaa ohikulkijoitakin pysähtymään Lappajärven rannalle.  

Aloite koirapuistosta etenee

NUORISOVALTUUSTON tekemä aloite koirapuiston saamisesta Vimpeliin on askelta lähempänä toteutumista. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että koirapuisto rakennetaan kevään ja kesän aikana kiinteistölle Rantala 934-404-1-468. Sille varataan 10 000 euron määräraha. Ehtoina sen toteutumiselle ovat Leader-rahoituksen saaminen ja se, että nuorisovaltuusto laatii hankkeelle toimintasuunnitelman. Hankkeen vastuuviranhaltijaksi nimettiin ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

Suunniteltu paikka on 3,6 hehtaarin kiinteistö, joka rajoittuu Myllytiehen, S-marketiin, Vimpelin keskuskiinteistö Oy:hyn sekä kahteen asuttuun kiinteistöön. Parkkipaikat olisi mahdollista järjestää kauppojen piha-alueille. Alue on kohtalaisesti valaistu ja valaisua on helppo lisätä tarvittaessa. Kiinteistö on yksityisessä omistuksessa ja alustavissa keskusteluissa omistajat ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti.  Valtuuston hyväksyttyä hankkeen tehdään maanomistajien kanssa kirjalliset sopimukset alueen käytöstä.

4H:n taidetoimintaan iso potti

KUNNANHALLITUS myönsi vuoden kulttuuriavustukset kokouksessaan maanantaina. Niiden kokonaissumma on 7 500 euroa. 1 100 euron osuus jäi jakamatta ja sen käytöstä päätetään myöhemmin.

Vimpelin 4H-yhdistys pyysi avustusta kolmelle taidekurssille sekä Sääksjärven koululla järjestettävälle taidepainotteiselle kesäleirille. Lisäksi yhdistys järjestää teatteriretken Seinäjoelle ja kolme kaikille ilmaista elokuvatapahtumaa. Tapahtumien toteuttamiseen myönnettiin 4 400 euroa.

Vimpeli-seuralle myönnettiin 1 000 euroa toimittaja Martti Pajalan (1909-1995) kirjoittamien lehtiartikkeleiden digitointiin. Leikekirjat vuosilta 1947-1995 sisältävät noin 10 000 Pajalan kirjoittamaa artikkelia.

Sääksjärven Työväenyhdistys KIPINÄ saa 700 euroa vappuna järjestettävään myyjäis- ja kirppistapahtumaan sekä tanssi-iltaan 1. kesäkuuta. Sama summa myönnettiin Eläkeliiton Vimpelin yhdistykselle kahden lähialueiden teattereihin suuntaavan matkan sekä eläkeläisille järjestettävien elokuvanäytösten toteuttamiseen.

Eveliina Lindbergille myönnettiin 500 euroa singlekappaleen äänitys- ja tuotantokustannuksiin. Tuottaja Asko Ranta-aho saa 200 euroa 30-minuuttisen dokumenttielokuvan Kipinöitä Unelan takasta valmistamiseen. Paalijärven kyläyhdistyksen elokuvaa, joka kertoo 1960- ja -70-lukujen elämästä, kuvataan myös Vimpelin Kisarannassa.

Viitaniemen viemärilinjalle ei tarpeeksi kysyntää

KUNNANHALLITUS torppasi viemärilinjan rakentamisen Viitaniemeen. Aloite hankkeeseen tuli kuntalaiselta elokuussa. Tekninen toimi kartoitti halukkaiden liittyjien määrää Viitaniemen kiinteistönomistajien keskuudessa. Kaikkiaan 10 vastaajasta kuusi ilmaisi halukkuutensa liittyä viemäriverkkoon. Tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle, ettei kunta lähde rakentamaan viemärilinjaa Viitaniemeen, koska hanke ei ole taloudellisesti kannattava näillä liittyjämäärillä. 

Tällä hetkellä kunnan viemäri on vedetty Viitaniemen tien suuntaisesti noin puoli kilometriä eli tien alkupään asuintoihin.  Kiinteistöt, jotka ovat halukkaita liittymään viemäriin, ja on teknisesti ja kustannustehokkaasti mahdollista liittää, hoidetaan investointeihin varattujen määrärahojen puitteissa.

Asia otetaan uudelleen esille, mikäli halukkaita liittyjiä ilmoittautuu lisää niin, että rakentaminen voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.