Hyvää Suomesta -hyönteiset kauppoihin

Tällä hetkellä Hyvää Suomesta -merkin ovat saaneet paahdettu, raakapakastettu sekä esikeitetty ja pakastettu kotisirkka. Ensimmäisinä Hyvää Suomesta -merkittyinä hyönteistuotteina kauppojen hyllyille saapuvat Entocuben kasvatetut Samu-kotisirkat.

Viranomaiset hyväksyivät hyönteiset elintarvikkeeksi viime syksynä. Hyvää Suomesta -merkki voidaan myöntää hyönteisille, jotka ovat syntyneet, kasvaneet ja lopetetut Suomessa, sekä hyönteisiä sisältäville elintarvikkeille, jotka täyttävät merkin edellyttämät kotimaisuuskriteerit. Suomi on hyväksynyt hyönteistuotannon ensimmäisten EU-maiden joukossa. Eurooppa on nopeimmin kasvava hyönteismarkkina-alue maailmassa.

Hyönteisala kehittyy nopeasti, mutta massakasvatettujen hyönteisten elintarvikekäytöstä on vielä melko vähän julkaistua tutkimustietoa. Mahdollisuuksia alalla riittää, sillä hyönteisten tuotanto ei ole sidoksissa peltopinta-alaan yhtä tiiviisti kuin muu alkutuotanto. Tuotanto voidaan viedä helposti sinne, missä syntyy biomassoja tai hukkalämpöä.

Syötäviä hyönteislajeja tunnetaan tällä hetkellä noin 1900. Yhdistelemällä niitä sienien ja mikrobien kanssa voidaan tulevaisuudessa kehittää ruokaketjuun uudenlaisia, tehokkaampia kiertotalouskonsepteja.

Jaa juttu: