Lumen läjittäminen jokivarteen nousi huolenaiheeksi

Vimpelissä nostetaan tapetille vanha käytäntö, jossa yksityiset urakoitsijat keräävät yritysten ja yksityisten pihoista sekä teiden varsilta lunta Savonjoen varteen. Kunnantalon ja yrityskiinteistön taakse Saarikentän kupeeseen kerättävät lumimassat valuttavat sulamisvedet suoraan jokeen.

Vimpelissä ei ole asemakaavassa erikseen merkitty lumen läjitysalueita, eikä urakoitsijoille ole annettu ohjeistusta lumen keräämiseen liittyen. Vuonna 2014 voimaan tulleissa Järvi-Pohjanmaan ympäristömääräyksissä pykälässä 12, jossa käsitellään lumenkaatopaikkojen sijoittamista ja sulamisvesien käsittelyä, todetaan, että lumenkaatopaikat tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että niiden sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista. Roskaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan alueen. Lumenkaatopaikat eivät saa sijaita vesistöön rajoittuvilla alueilla tai jäällä.

–On hyvä, että asiasta keskustellaan ja siihen kiinnitetään huomiota. Tämä on ensimmäinen kerta, kun asiaan ollaan puuttumassa. Ensin olemme yhteydessä yrityksiin, jotka näitä töitä tänä talvena urakoivat, eikä tässä olla heti mitään uhkia asettamassa, vaan keskustelemme asiasta hyvässä hengessä. Jos ongelma jatkuu, ollaan eri tilanteessa, ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa kertoi.

Jokeen joutuu paitsi roskia tienpenkoilta, myös hiekkaa. Savonjoessa on tehty ruoppausta ja tulvantorjuntatoimenpiteitä, mutta ei kunnantalon ja Saarikentän korkeudelle saakka. Isot määrät lunta tuovat mukanaan kasoja hiekkaa, jotka valuvat joen pohjaa kohti.

Hiekan kasautuminen patoaa vettä, mikä on huono asia, Syynimaa totesi.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Artikkelit vuosittain

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.