Terveydenhuollon palautetta kerätään tehostetusti ensi viikolla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on valmistellut potilaspalautteen tehokeräysviikkoa ja ensi viikolla se toteutetaan keskussairaalan lisäksi alueen perusterveydenhuollon yksiköissä Seinäjoella, Lapualla, JIKissä, Järvi-Pohjanmaalla ja Suupohjassa.

Kaikki toimipaikat käyttävät samaa palautelomakepohjaa. Keräysviikolla (13.–19.3.) lähes kaikissa yksiköissä annetaan asiakkaalle paperipalautelomake, mutta nettisivuillakin palautteen voi antaa. Keskussairaalaan on tätä viikkoa varten hankittu asiakaspalautepääte sisätautien, kirurgian ja ortopedian sekä korvatautien poliklinikalle, päivystykseen ja silmäkeskukseen. Mainosten ja ilmoitusten avulla pyritään aktivoimaan ihmisiä antamaan palautetta osastohoidosta, vastaanottokäynneistä tai muusta asioinnista esim. tutkimus- tai toimenpideyksikössä.
Sairaanhoitopiiri on toteuttanut omassa asiakaskunnassaan palautekyselyn noin joka toinen vuosi. Edellisen kerran kysely toteutettiin Hyviksen (hyvis.fi) kautta. Vastausprosentti on toteutuksesta riippuen jäänyt noin kahteenkymmeneen.
Asiakaspalautteen saaminen on tärkeää kaikille toimintayksiköille ja sairaanhoitopiirinkin strategiassa asiakaslähtöisyys on yksi vision elementeistä: ”Terveyshyötyä vaikuttavasti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti vahvassa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä”.
Sote-tulevaisuuden ja valinnanvapauden lisääntymisen ja laajenemisen myötä asiakkaat tulevat arvioimaan yhä enemmän sairaaloita ja asettavat niitä paremmuusjärjestykseen. Senkin takia on hyvä toteuttaa tällainen laajempi asiakasarviointi koko hoito- ja palveluketjussa samanaikaisesti.

Jaa juttu: