Sivistyslautakunta ehdottaa uuden päiväkodin rakentamista

Alajärvellä sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.9. ehdottaa kaupunginhallitukselle uuden, 64-paikkaisen päiväkodin rakentamista keskustan alueelle. Suunnittelumääräraha pitäisi varata jo ensi vuoden budjettiin, rakentaminen vuoden 2016 talousarvioon.
Tällä hetkellä keskustan alueella toimii kuusi ryhmäperhepäiväkotia, joissa on hoitopaikat 64 lapselle.

– Ryhmisten tilat eivät ole asian- eivätkä ajanmukaisia, kertoi vt. varhaiskasvatusjohtaja Hanna Luoma-aho.
Keskittämällä ryhmikset yhteen yksikköön säästettäisiin paitsi tilojen ylläpitokuluissa, myös palkoissa (laskelman mukaan 58 000 euroa vuodessa). Keskitettyyn yksikköön siirtymisellä parannettaisiin myös hoidon laatua ja turvallisuutta.
– Vaikka syntyvyys hieman laskisikin, koko maassa on nousussa trendi jonka mukaan päivähoidossa olevien lasten prosentuaalinen määrä kasvaa, Luoma-aho totesi.
Sivistystoimi toivoo hallitukselta ja valtuustolta pikaisia päätöksiä asiassa, jotta toimintaa voitaisiin suunnitella eteenpäin pitkäjänteisesti.

Jaa juttu: