Järviseudun kunnat sopivat yhdessä, ettei opetusta tarvitse siirtää Alajärven alaisuuteen

Suunnitteilla ollut malli, jossa Järviseudun kaikkien koulujen opetus siirtyisi Alajärven kaupungin alaisuuteen, ei etene.

EVIJÄRVEN maanantain kunnanhallituksen asialistalla on iso suunnitelma, jossa Järviseudun kouluissa siirryttäisiin yhteiseen koulutuksen järjestämismalliin joko vuoden 2024 tai 2025 alussa.

Se tarkoittaisi, että Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat siirtäisivät opetuspalveluidensa toiminnan osaksi Alajärven kaupungin sivistyslautakunnan ylläpitämää opetustointa. Alajärvi tuottaisi muille kunnille kaikki tarvittavat esi-, perus- ja lukio-opetuksen palvelut.

Nyt kunnat ovat kuitenkin sopineet yhdessä, ettei asiassa edetä.

–Tuo asia meni nyt kokonaisuutena puihin, koska rahoituksen osalta saimme (opetus- ja kulttuuri)ministeriöstä vastauksen, jonka mukaan suunniteltu uudistaminen ei olisi millekään mukana olevalle kunnalle järkevää, toteaa Evijärven kunnanjohtaja Mikko Huhtala.

JOS suunnitelmat olisivat toteutuneet, käytännössä uuteen opetuksen järjestämismalliin siirtyminen olisi tarkoittanut vain hallinnollisia muutoksia.

Kouluja ei ainakaan Evijärveltä olisi suljettu, ja oppilaat olisivat muutenkin saaneet jatkaa koulunkäyntiään normaalisti, kuten tähänkin asti. Myöskään Evijärven koulujen opettajia ja muuta henkilökuntaa ei olisi irtisanottu, vaan he olisivat ainoastaan siirtyneet Alajärven kaupungin palkkalistoille.

Suunnitelman taustalla on ollut alueen kutistuva väestöennuste. Koululaisten määrä laskee voimakkaasti koko alueella.

Yhteisen mallin tavoitteena oli toisen asteen koulutuspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen Järviseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Samalla pyrittiin turvaamaan laadukkaan perusopetuksen jatkuminen kaikissa kunnissa.

Sitä ovat olleet syksyn aikana valmistelemassa Alajärven, Evijärven ja Lappajärven sivistysjohtajat, Järviseudun ammatti-instituutin johtaja sekä Alajärven, Vimpelin ja Evijärven lukio-opetuksen rehtorit.

EVIJÄRVEN sivistyslautakunta oli jo marraskuussa päättänyt äänestyksen jälkeen, että Evijärven kunnan koululaitos ei tässä vaiheessa saisi Järviseudun yhteisestä koulutuksen järjestämismallista erityistä hyötyä. Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aiesopimusta ei hyväksytä. Yhteistyötä muiden mukana olevien lukioiden kanssa kuitenkin jatketaan.

Sen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin tieto, että nykyinen lukio-opetuksen rahoitusmalli laskee kaikkien osallistuvien kuntien saamaa valtionosuutta, mikäli osallistuvat kunnat luopuvat nykyisestä järjestämisluvastaan ja siirtyvät yhteisen lukio-opetuksen järjestämisluvan piiriin. Nykyisen rahoitusmallin perusteella ei ole järkevää tavoitella yhteistä koulutuksen järjestämismallia, kunnanjohtaja Huhtala totesi kunnanhallitukselle.

Ympäristösihteeri Evijärvelle

EVIJÄRVEN kuntaan halutaan myös perustaa ympäristösihteerin virka.

Kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu, että paikkakunnalla tulisi satsata ympäristöasioihin nykyistä enemmän. Olisi kunnan edun mukaista perustaa sitä varten ympäristösihteerin virka ja hakea siihen täysiaikaista työntekijää.

Tähän asti ympäristösihteerin palvelut on ostettu Lappajärven kunnalta kolmeksi päiväksi viikossa. 60 prosentin työaika on maksanut Evijärvelle noin 20 000 euroa vuodessa.

Jatkossa Evijärvellä olisi oma ympäristösihteeri viitenä päivänä viikossa. Hänen palkkansa ja sivukulunsa maksaisivat kunnalle noin 50 000 euroa vuodessa.

Viran perustamisesta päättää valtuusto.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.