KasvuDATA-hankkeen loppuseminaarissa katsottiin tulevaan: ”Kuntien välinen nahinointi on tarpeetonta, kun katsoo isompaa kuvaa”

KASVUDATA JÄRVI-POHJANMAA -HANKKEEN loppuseminaarissa Alajärven JAMIn auditoriossa keskiviikkona 17. huhtikuuta tarkasteltiin hankkeessa tehtyä tilastoanalyysia alueen yrityskuvasta ja kuultiin aineistosta nousseita kehittämiskohtia sekä toimenpide-ehdotuksia. Alueen yhteistyöllä nähtiin me…