Alakoulussa kiusaaminen on vähentynyt, yläkoulussa yhä useampi kokee syrjintää ja kiusaamista, kertoivat Evijärven koululaiset

Evijärven sivistyslautakunta sai viime kokouksessa tiedokseen keväällä toteutetun kouluterveyskyselyn tulokset. Kyselyyn vastaavat valtakunnallisesti perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa sekä 8. ja 9. luokkaa käyvät lapset sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevat nuoret. Kouluterveyskyselyssä nuorilta kysytään hyvinvoinnista, osallisuudesta ja vapaa-ajasta, terveydestä ja toimintakyvystä, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta, perheestä ja elinoloista, kasvuympäristön turvallisuudesta, … Jatka artikkelin Alakoulussa kiusaaminen on vähentynyt, yläkoulussa yhä useampi kokee syrjintää ja kiusaamista, kertoivat Evijärven koululaiset lukemista