Kraatterijärven toimijat palkitsi vuoden jäsenyhdistyksenä Vimpelin Vedon

Veto ja erityisesti suomenmestaruus ovat edistäneet ansiokkaasti seutukunnan matkailua.