Jylkkä – Alajärvi voimajohtohankkeesta 95 mielipidettä

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jonka pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltavien voimajohtoreittivaihtoehtojen yhteispituus on noin 350 kilometriä.