Uutiset

 1. Sotainvalideille sittenkin avustusta

  Vimpelin kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan myöntää jälkikäteen 2 000 euron avustuksen Sotainvalidien Veljesliiton Vimpelin osastolle.

 2. Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituskausi päättyy ensi viikon alussa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä. Nopeusrajoitusten vaihtaminen aloitetaan maanantaina 8.4. ja kaikki merkit tulee olla muutettuna viimeistään tiistaina 9.4. Huonokuntoisimmilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset jäävät voimaan toistaiseksi.

 3. Digitalisaatio ja kuluttajakäyttäytymisen muutos haastaa matkailuliiketoimintaa. Alustatalous sekä lukuisat sähköiset myynti- ja jakelukanavat mahdollistavat matkailupalveluiden ja –kohteiden vertailun entistä helpommin. Löydettävyys sähköisissä kanavissa on ensiarvoisen tärkeää kilpailtaessa asiakkaista. Huhtikuun alussa julkaistu suunnitelma, eteläpohjalaisen matkailun digitiekartta, on merkittävä työkalu yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja niihin pyrkimisessä. Digitiekartta toteutettiin Digi-EP Eteläpohjalainen matkailu näkyväksi -hankkeessa, jota rahoittavat SeAMK ja Etelä-Pohjanmaan liitto AIKO-rahoituksella

 4. Tulvan suuruus riippuu erityisesti lähipäivien sademääristä ja siitä, muodostuuko jääpatoja.

 5. Kortesjärven koulukeskuksella tehdyistä rakennusteknisistä tutkimuksista kävi ilmi, että rakennuksen monissa osissa on kosteutta ja mikrobivaurioita. Vaihtoehtoina on nyt koulun remontointi, uuden rakentaminen tai ratkaisu, jossa osa koulusta korjataan ja osa rakennetaan uudelleen. Siksi aikaa tarvitaan väistötilat. Moduulikoulun hankinta päätöksentekoineen ja valitusaikoineen vie vähintään neljä kuukautta.

 6. ALAJÄRVEN sivistyslautakunta päättää Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston rehtorin määräaikaisen viran täyttämisestä kokouksessaan 10. huhtikuuta. Haastattelujen ja asiakirjojen vertailun perusteella valintaa valmistellut haastatteluryhmä esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi KM Titta Väänäsen ja varalle KM Leila Kyngäs-Teeriniemen.

 7. Kortesjärven S-market muuttaa entisen Suomelan kaupan tiloihin jouluun mennessä.

 8. Vimpelin kunta aikoo osallistua ympäristöministeriön avustushakuun, ja jos rahoitus myönnetään, kuntaan hankitaan sähköauto yhteiskäyttöön.

 9. Kortesjärven koulukeskuksen tiloissa on tehty rakennusteknisiä tutkimuksia. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen eri rakenteet sekä niiden kosteustekninen ja mikrobiologinen kunto. Tutkimusalueena oli koko rakennus. Tutkimus toteutettiin…

 10. Soini kuntamarkkinoinnin SM-finaaliin

  Soinin kunta on 12 kuntasektorin parhaan markkinointiteon joukossa Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa. MuoviSampo – Luonnostaan huipulla -teemalla osallistunut Soini valikoitui mukaan 47 osallistujan joukosta.