Kauhava + Kortesjärvi

  1. Moni kesätapahtuma on joko siirretty tai kokonaan peruttu tältä kesältä, mutta koronan keskeltä nousee myös uusia yrittäjiä. Eemeli Jokelainen ja Risto Vuorinen järjestävät Kauhavan entisellä lentosotakoululla 27. kesäkuuta Kauhava Pop -nimisen uuden musiikkitapahtuman.

  2. Kunta-alalla alkaa kampanja, jossa laitetaan hyvä kiertämään. Kampanjassa kerätään kehittämistekoja työelämästä 18.5.–14.6. Tarkoituksena on levittää hyviä käytäntöjä, joista muut voivat saada uusia ideoita työhönsä. Parhaat teot palkitaan Hyväntekijät-kunniakirjalla kesäkuun lopussa virtuaaligaalassa.

  3. KAUHAVAN kaupunginhallitus myönsi nuorisovaltuuston kahdelle jäsenelle oikeuden osallistua puheoikeudella Kortesjärven ja Ylihärmän koulukeskusten rakennuttamistoimikuntien ja Alahärmän kouluratkaisua valmistelevan toimikunnan kokouksiin.  Päätös tehtiin nuorisovaltuuston aloitteesta.…

  4. RUOKAVIRASTO organisoi parhaillaan väliaikaista tukea koronaviruksesta kärsiville maaseudun yrityksille ja alkutuotannolle. Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja…

  5. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisussa ”Maailman tärkein tapahtuma” – Suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta kuvataan tämän päivän ihmisten ajatuksia kasteesta ja kummiuden toteutumisesta käytännössä.

  6. KAUHAVAN kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12. toukokuuta, että seurakunta lomauttaa yhden kuukauden ajaksi seurakunnan siivous- ja keittiötyöntekijät, nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat, osan papeista, kirkkoherranviraston työntekijät ja taloustoimiston…

  7. Kauhavan kirkkovaltuuston jäsenet Tarja Pellinen, Suvi Rantala ja Sirpa Saarijärvi ovat jättäneet kirkkovaltuustolle esityksen, jossa he vaativat, että seurakunta peruu kirkkoneuvoston alkuvuodesta tekemän päätöksen Kortesjärven seurakuntatalon käytön lopettamisesta vuoden lopussa.

  8. KAUHAVAN kaupunki sai päätökseen yt-neuvottelunsa. Niiden tuloksena kaupungin henkilöstöstä vähennetään 35 henkilötyövuotta. Suurin osa tuosta luvusta, 25 henkilötyövuotta, on eläköitymisiä, mutta sen lisäksi henkilökuntaa irtisanotaan ja osa-aikaistetaan. Esimerkiksi…

  9. Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien. Lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella asetusmuutoksen voimaantuloa siirretään näin kolmella kuukaudella aiemmin kaavaillusta. Tällä pyritään varmistamaan eläintenpitäjille ja kaikille nautasektorin toimijoille riittävästi aikaa sopeutua tulevaan muutokseen.

  10. Yksityiskäytössä olevien yli 40-vuotta vanhojen autojen ja nelipyörien katsastusaikaväli on jatkossa 2 vuotta. Lisäksi museoajoneuvoille otetaan käyttöön yksityiskäytössä yhtenäinen 4 vuoden ja luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä yhden vuoden rullaava katsastusaikaväli.