Kunnallisuutiset

  1. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjesti maanantaina kuntalaisten toiveesta vielä ennen aluevaaleja avoimen yleisötilaisuuden Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun eli sote-uudistuksen tilanteesta.

  2. Alajärven kaupunginhallitus kokousti maanantaina käsitellen muun muassa yhteistyösopimuksia urheilijoiden kanssa.

  3. EVIJÄRVEN happitilanteen parantamiseksi on vuodesta 2005 lähtien tehty alkutalvella Evijärven vedenpinnan pulssittamista. Se tarkoittaa, että nopealla vedenpinnan laskulla ja nostolla pyritään parantamaan Evijärven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta. –Tammikuun puolivälin…

  4. VIIME vuodelle suunniteltu investointi 68-tiellä Vimpelin keskustaajaman kohdalla olevaan kiertoliittymään siirtyi toteutettavaksi tulevan kevään aikana.

  5. VIMPELIN kunnanhallitus antoi kokouksessaan 10. tammikuuta puoltavan lausunnon Suomen Sinisen Tien saamisesta valtatieksi sen koko pituudeltaan.

  6. Kortesjärven Kokoomus teki syyskokouksessaan henkilövalintoja vuodelle 2022. Puheenjohtajana jatkaa totutusti Jari Laukkonen ja varapuheenjohtajana Niina Mannismäki. Kortesjärven Kokoomuksen hallitus sen sijaan uudistui lähes täydellisesti.

  7. SOSIAALI- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja niin sanotun hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi Suomen…

  8. KUNTAYHTYMÄ Kaksineuvoisen 14.12. kokoontunut yhtymähallitus sai tiedokseen terveyspalveluiden henkilöstöltä kerättyä palautetta. Henkilökunnalta saatiin viesti, että kuntayhtymää koskeneet talouden säästötoimet eivät ole sujuneet kivuttomasti, ja henkilöstö kokee laajasti…

  9. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta työttömien työnhakijoiden määrä laski 1 789 henkilöllä, eli 25 prosentilla. Suhteellisesti enemmän laskua oli vain Ahvenanmaalla (-45,2 %), Pohjanmaalla (-35,9 %) ja Pirkanmaalla (-25,9 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden takaisesta 19,7 prosentilla.

  10. 20 vuotta sitten Kauhavalla asui noin sata ulkomaalaistaustaista henkilöä. Nyt heitä on alueella jo noin 500. Työperäisellä maahanmuutolla on ollut tärkeä rooli yritysten osaavan työvoiman saatavuuden kannalta eri aloilla ja erityisesti puutuoteteollisuudessa.