Evijärvi

  1. EVIJÄRVEN kunnan viime viikon johtoryhmässä päätettiin, että kesä-heinäkuun taitteeseen suunniteltua Evijärvi-viikkoa ei järjestetä suunnitellussa muodossa tänä vuonna. –Syksylle mietitään korvaavia tapahtumia mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi Evijärvi-päivän tai muun…

  2. Päiväkodin paikalla olleet kaksi vanhaa asuinrakennusta on purettu. Sen jälkeen päiväkodin perustustyöt aloitettiin huhtikuussa, pääsiäisen jälkeen.

  3. Yksityisen hoidon tukea saavien perheiden pitää ilmoittaa Kelaan, jos lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat kesällä. Ilmoituksen voi tehdä helposti verkossa.

  4. Koronakriisi voi vaikeuttaa laskujen ja velkojen maksua, jos tulot vähenevät esimerkiksi lomautusten vuoksi. Alla on neljä asiaa, joihin kannattaa tutustua, jos raha-asiat alkavat ahdistaa. Tutustu myös vinkkeihin, jotka auttavat tarkastelemaan rahankäyttöä korona-aikaan.

  5. Yli yhdeksän kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta autoilevasta kertoo jättävänsä riittävän sivusuuntaisen turvavälin ohittaessaan pyöräilijää. Kaksi kolmesta pyöräilijästä kuitenkin kokee, että ohi ajetaan liian liki. Liikenneturva painottaa turvavälin tärkeyttä pyöräilijää ohitettaessa. Riittävään etäisyyteen vaikuttavat myös oman ajoneuvon vauhti ja koko. 

  6. Kirjoittajat korostavat, että kuolleen puun määrä talousmetsissä ei ole riittävä lahopuuta tarvitsevan lajiston kannalta. Parannuskeinoina he ehdottavat kuolleen puun ja vanhojen puuyksilöiden nykyistä huomattavasti kattavampaa säästämistä hakkuissa, säästöpuuston ja kulotuksen lisäämistä sekä metsäsertifioinnin kehittämistä.

  7. Poliisi tiedotti 4 - 8.5 2020 tapahtumista Pohjanmaan alueella.

  8. Hälytys tulipalosta perjantaina 8.5. kello 12:19.

  9. KORONATILANNE on koko Etelä-Pohjanmaalla rauhallinen, ja Suomen hallitus on alkanut palauttaa toimintoja kohti normaalia porrastetusti. Tämän vuoksi myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on arvioitu, että tiettyjä toimintoja voidaan ryhtyä palauttamaan hallitusti kohti…

  10. MAALISKUUN lopun taulukot näyttävät, että Evijärven ennakkoväkiluku on 2 429. Tässä on kasvua neljä evijärveläistä verrattuna vuodenvaihteeseen, jolloin heitä oli vielä 2 425. Evijärven väkiluku on kehittynyt aivan toiseen suuntaan alkuvuoden aikana kuin lähikuntien asukasluku,…