Tuulivoimakaavoituksen ”villi länsi” herättää kummastusta

Tuulivoimakaavoituksessa joudutaan yhteensovittamaan kuntien toiveet kiinteistöverotuloista, yritysten tavoitteet sekä lähialueen asukkaiden ja luonnon etu. Kuvituskuva.
Tuulivoimakaavoituksessa joudutaan yhteensovittamaan kuntien toiveet kiinteistöverotuloista, yritysten tavoitteet sekä lähialueen asukkaiden ja luonnon etu. Kuvituskuva.
Tuulivoimakaavoituksessa joudutaan yhteensovittamaan kuntien toiveet kiinteistöverotuloista, yritysten tavoitteet sekä lähialueen asukkaiden ja luonnon etu. Kuvituskuva.
Tuulivoimakaavoituksessa joudutaan yhteensovittamaan kuntien toiveet kiinteistöverotuloista, yritysten tavoitteet sekä lähialueen asukkaiden ja luonnon etu. Kuvituskuva.

KAAVOITTAMISEN tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla vuorovaikutteista, mutta tuulivoimaa Etelä-Pohjanmaalle kaavoitettaessa se ei ole ollut sitä. Kuntalaisia kuullaan, mutta ei kuunnella, näkee lappajärveläislähtöinen Jaakko Viinamäki.

–Kuntalaisten vastustuksesta tuulivoiman rakentamiseen ei välitetä, esimerkiksi Lappajärvellä yli 1 000 asukkaan allekirjoittama vetoomus muuttui maakuntaliitossa ”muutaman kymmenen ihmisen” vastustukseksi.

Parhaillaan tehdään Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavaa. Seuraavaksi tulee Keski-Pohjanmaa. Keski-Suomen maakuntakaava on juuri valmistunut. Osa tuulivoimahankkeista sijoittuu maakuntarajojen ylitse.

Viinamäki kritisoi tuulivoiman kaavoittamista nimenomaan Lappajärvellä ja Järviseudulla, mutta on huolissaan prosessien läpinäkyvyydestä kautta Suomen. Hän on pyrkinyt vaikuttamaan tuulivoimakaavoitukseen olemalla yhteyksissä miltei kaikkien mahdollisten tahojen kanssa; Liiton kaavavalmistelijat, kuntien päättäjät ja virkamiehet, liiton poliittiset päättäjät, Luonnonvarakeskus, eri järjestöt ja tuulivoimayhtiöt.

–Maakuntaliitto ajaa kuntien asiaa. Muiden erilaiset näkemykset ja lausumat ovat merkityksettömiä; minulle on sanottu, että kaavan ratkaisee kuitenkin hallinto-oikeus. Mitä järkeä on kaavoittaa ja selvittää tällaisin perustein?

–Maakuntavaltuutetutkin ovat monilta osin tietopimennossa. Lappajärvellä tuulivoimalle ei ole sosiaalista hyväksyntää, mutta liittoon päin annetaan ymmärtää, että tuulivoima on Lappajärven intressissä. Tässä on demokratiavaje, koska vuoden 2021 kunnallisvaaleissa Itäkylä toi Keskustan äänistä 22 prosenttia ja nämä valtuutetut ohitettiin puheenjohtajuuksissa ja jopa valiokuntapaikkoja jaettaessa tuulivoimamyönteisten saadessa merkittävät paikat. Kunnat ja Liitto myös kävelevät yli ELYn ja akateemisen riippumattoman tutkimuksen. Asiat ja esitykset tuodaan julki pikaisella aikataululla, mielellään lomien alla, jolloin niihin on vaikeampi perehtyä ja vaikuttaa päättävissä elimissä.

Korruptiota byrokratian varjossa?

VIINAMÄKI kritisoi myös taustalla vaikuttavia kaavoitus- ja tuulivoimayhtiöiden verkostoja ja peräänkuuluttaa riippumattomuutta asioita valmisteltaessa. Hän kuvailee tuuliyhtiöiden toimintaa kuntiin ja Liittoon soluttautumiseksi.

–Samat kaavakonsultit, kuten Ramboll ja FCG Oy (Finnish Consulting Group Oy) konsultoivat paitsi kuntia, myös liittoa. Mitä enemmän saadaan maakuntakaavaan tuulivoimaa, sitä enemmän konsultit pääsevät konsultoimaan kuntia. Olen pyytänyt, että tuulivoimayritysten ja konsulttien väliset sopimukset julkistettaisiin. Voittoa tavoittelevat yhtiöt ovat julkisen vallan ytimessä ja käyttävät sitä, vaikka toisin viestitään. Näin liitto mahdollistaa kuntien avustuksella holtittoman tuulivoimarakentamisen, jota Pohjanmaalla vielä itketään. Hyväksyn tuulivoiman osaltani, kunhan sen rakentaminen tehdään hallitusti.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Heli Hämäläinen peräänkuuluttaa kaavoituksessa asiantuntijoiden kuulemista.
Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Heli Hämäläinen peräänkuuluttaa kaavoituksessa asiantuntijoiden kuulemista.

Ylikuumentunut rakentaminen aiheuttaa ongelmia

ONGELMA tunnistetaan muidenkin toimijoiden keskuudessa.

–Tuulivoimatilanne on, sanotaanko ylikuumentunut monin paikoin. Monet tuulivoimatoimijat ovat nykyisin aika heppoisin selvityksin liikenteessä. Tekijöitä ja asiantuntijoita ei tahdo saada, kuvailee Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Heli Hämäläinen.

Hän kuitenkin kokee, että lausuntojen antaminen kannattaa.

–Ainakin viranomaiset perehtyvät niihin huolella. Perusteltuihin päätelmiin on otettu asioita lausunnoistamme.

Hämäläinen näkee kaavoituksessa useita ongelmia.

–Maakuntakaavassa on kyllä hyvin merkittyinä maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-alueet, mutta sieltä puuttuvat jo rakennetut ja rakenteilla olevat tuulivoimalat sekä kaikki pienemmät kuin seitsemän voimalan alueet. Nämä pitää ehdottomasti merkitä, jotta voitaisiin saada selkeämpi kuva kokonaisuudesta.

Liiton mukaan maakuntakaavassa osoitetaan myös jo rakennettuja ja rakenteilla olevia tuulivoima-alueita, mikäli ne ovat merkitykseltään seudullisia tuulivoima-alueita.

–Yksi tuulivoimala vie maa-alaa noin 1,5 hehtaaria, teiden ja sähkönsiirron kanssa jopa kahdeksan hehtaaria. Tuulivoimakaavoitus on tällä hetkellä markkinavetoista, eikä kukaan hallitse kokonaisuutta. Meillä ei ole maakunnassa tai koko valtakunnassa lakeja ja asetuksia, minkä mukaan kaavoitusta ohjattaisiin. Joka kuntaan tulisi määritellä tuulivoiman “no-go-alueet”, jonne ei saa rakentaa.

–Suomen bioversiditeettitavoitteet koskevat myös kuntia. Luontokato tulee pysäyttää, mutta tuulivoiman rakentaminen vaikuttaa päinvastaisesti.

Monta asiaa on vielä tutkimatta

ONGELMIA tuulivoiman kaavoituksessa ja rakentamisessa aiheuttaa Heli Hämäläisen mukaan se, että tuulivoiman haittoja ei usein tunnisteta riittävästi ja suojaetäisyydet ovat riittämättömiä.

–Melumallinnukset ovat laskennallisia, vaikka nykyään niitä voisi toteuttaa eri sääolosuhteissa oikeissa kohteissa. Esimerkiksi Koivumäellä on monta kiinteistöä, joihin kuuluu sisälle melua Möksyn ja Louhukankaan voimaloista, joista lähimmät ovat noin 10 kilometrin päässä. Olen itse todistanut, kuinka ääni kantautuu peltoaukean yli varsinkin kylmällä, viimaisella säällä tehokkaasti. Eli maastonmuodot vaikuttavat meluun. Näitä asioita ei tuulivoimakaavoituksessa oteta huomioon, vaikka kuinka sanotaan paperilla. 

–Luke on tehnyt meta-analyysin tuulivoiman vaikutuksista eliöstöön, mutta nykyisen kaltaisilla yli 300-metrisillä, yli 10 megawatin voimaloilla ei ole asioita vielä tutkittu.

“Kukaan ei selvitä isojen hankkeiden yhteisvaikutuksia”

Jaakko Viinamäki toivoo tuulivoiman kaavoitukseen ja rakentamiseen prosessien läpinäkyvyyttä.
Jaakko Viinamäki toivoo tuulivoiman kaavoitukseen ja rakentamiseen prosessien läpinäkyvyyttä.

VIINAMÄKI peräänkuuluttaa niin ikään isojen hankkeiden yhteisvaikutusten selvittämistä. Kolmen pohjalaismaakunnan alueella on useita suuria hankkeita, joiden maisema-, välke-, ja meluhaittoja ei ole selvitetty.

–Tuuliyhtiöille on hyvä, kun saadaan synergioita, mutta kokonaisuutta ei valvo kukaan. Asioita sotketaan, monia eri hankkeita ja toimia pannaan liikkeelle yhtä aikaa ja tehdään asioista hankalia. Hankkeita toteutetaan myös yli maakuntarajojen tai toisen maakunnan kaava voi mahdollistaa rakentamisen, jonka haitat tulevat toisen maakunnan puolelle. AVI:N ja ELY:n tarkkaa valvontaa tarvittaisiin prosessin kaikissa vaiheissa. Lappajärven ympäristö on Maakuntaliittojen selvityksen mukaan alueen harvoja hiljaisia alueita, se on arvokas ja säilyttämisen arvoinen tuulivoimavapaana jälkipolville.

–Itse odotin paljon enemmän koordinointia hankkeista Etelä-Pohjanmaan liitolta. Tämä miten se ja kunnat toimivat, on hirveä pettymys. Vaikka totean, että meitä ei kuulla, niin kannustan kuitenkin antamaan palautetta ja lausumaan. Se on ainut laillinen keino äänestämisen lisäksi.

Viinamäki on kokenut hiljentämisyrityksiä noustuaan vastustamaan esimerkiksi Saapasnevan tuulivoimarakentamista.

–En haluaisi näistä asioista puhua, mutta jonkun on pakko. Asioista pitäisi pystyä keskustelemaan, vaikka ollaan eri mieltä.

”Nyt pitäisi jo lamppu syttyä, ettei kannata”

JAAKKO VIINAMÄKI on perehtynyt Lappajärven tuulivoimahankkeisiin ja seuraa niitä tarkasti.

–Seitsemän, kahdeksan vuotta on sinne kaavoitettu ja suunniteltu, nyt pitäisi jo lamppu syttyä, ettei enää kannata.

Hän on iloinen siitä, että Saapasneva säästyi maakuntakaavoituksessa tuulivoimaloilta.

–Hälytyskellojen olisi kaavoittajien keskuudessa pitänyt soida, kun ELY määräsi pieneen hankkeeseen ympäristövaikutusselvityksen, kun kunta olisi normaalisti saanut tehdä sen ilman yvaa. Saapasnevaa ajettiin myös maakuntakaavaan, jolloin sinne olisi saanut lisää voimaloita, vaikka se on ELYn mukaan erityisherkkää aluetta. Luonnonvarakeskuksen ja ELYn vaatimus poistosta meni lopulta läpi ehdotusvaiheessa, koska alue on keskeinen metsäpeurojen kauttakulkureitti. ELYn lausuntoon vaikuttivat myös hankkeiden maisemavaikutukset ja yleinen vastustus lähialueella. Kun kävin ELYssä Kokkolassa, siellä sanottiin, ettei mistään ole koskaan tullut niin paljon palautetta kuin Saapasnevan hankkeesta. Kunnan asenne tuntuu olevan, ettei ketään kiinnosta.

Puolustusvoimat torppasi aiemmin Lappajärven länsipuolelta kaksi isoa hanketta. ELY vaatii poistamaan alueen maakuntakaavasta Saapasnevan lisäksi Vimpelin alueen ja Alajärven Suolasalmen. Vimpelin hanketta rajoittaa myös Ilmatieteen laitoksen säätutka. Miksi kaavoittaa alueita maakuntakaavaan, jos jo tässä vaiheessa todetaan, että hankealueet ei sovi tuulivoimalle, Viinamäki ihmettelee.

Kunta voi kuitenkin toteuttaa Saapasnevalle pienen eli maksimissaan seitsemän voimalan hankkeen.

–ELYn ja Luken lausumat on syytä ottaa myös tässä pienessä hankkeessa huomioon ja jättää hanke toteuttamatta. Jos pientä hanketta aletaan kaavoittaa, argumentoidaan sitä vastaan näillä samoilla perusteilla.

Viinamäki on huolissaan Saapasnevan hankealueella olevasta kalasääsken rauhoitetusta pesäpuusta. 2017 turvetuotantolupakin evättiin 500 metrin säteellä pesästä.

–Aiemminkin vastaavia luontokohteita on tuhottu Suomessa, kun tuulivoimasuunnittelu on edennyt.

–Alussa jo ehdotettiin, että voitaisiinko sinne Lamminnevalle kaavoittaa tuulivoimaa, muttei kelvannut, se oli kuulemma puolustusvoimien harjoituspaikka.

Kansainvälisillä yhtiöillä eri käsitys moraalista

TUULIVOIMATOIMIJOIDEN toimintatavat hankkeita valmisteltaessa eivät herätä Viinamäessä luottamista.

–Konsultoiva taho väitti, ettei metsäpeuroja ole, mutta metsästäjien ja paikallisten näkemys oli toinen. Nyt ovat laittaneet sinne omia kameroita voidakseen todistaa, ettei metsäpeuroja todella näy, vaikka Luke laskee alueen merkittäväksi kauttakulkualueeksi. On siellä tavattu maa- ja merikotkiakin. Ja Kvarnbackenia suunnitellaan alle 10 kilometrin päähän tästä alueesta.

Viinamäen mukaan ulkomaisilla tuulivoimatoimijoilla on varsin erilainen käsitys vastuullisuudesta kuin suomalaisilla. Hän listaa esimerkkejä: pyrkimykset viivytellä veronmaksussa, yritykset ”ostaa” kaava lahjomalla valittajat vetämään protestinsa pois.

–Kun kysyin näistä, todettiin vain että ”ei siinä ollut mitään laitonta, ei siitä saatu tuomiota” ja lisättiin, ettei maisemaa kukaan omista.

ELY on ainoa toimija, joka tuntuu ottavan alueen asukkaiden ja luontoväen huolen tosissaan, näkee Viinamäki.

–Ministeriö on kankea toimija, eivätkä maakuntavaltuutetut ja eduskuntaedustajat eivät edes vastaa, kun yrittää kysyä.

–Rahakkaita toimijoita ja ammattimaisia koneistoja vastaan on vaikea toimia, mutta ei pidä luovuttaa ja antaa korruptiolle valtaa. Tuulivoima siivittää suomalaisten veronmaksajien rahat Eurooppaan, aiheuttaa metsäkatoa, maiden pakkolunastuksia, kun voimajohtokäytäviä laajennetaan ja asuntojen arvojen alenemista. Ekologisinta olisi tuottaa sähkö siellä missä sitä käytetään.

”Kaava valmistellaan perustuen parhaaseen mahdolliseen tietoon”

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO kertoo valmistelevansa maakuntakaavan perustuen lakiin, lukuisiin selvityksiin ja eri osapuolten näkemysten yhteensovittamiseen. Maakuntakaava on kompromissi, jossa sovitetaan yhteen erilaisia ja keskenään ristiriitaisiakin maankäytön intressejä.

–Liitto pyrkii ratkaisuihin, joissa huomioidaan tasapuolisesti eri osapuolten mielipiteitä, todetaan Etelä-Pohjanmaan liitosta.

–Liitto on tarjonnut vuorovaikutusmahdollisuuksia kaikissa kaavan laadinnan vaiheissa. Lakisääteisten kuulemisten lisäksi liitto on pyrkinyt aktiivisella viestinnällä tuomaan muun muassa mediassa ja yleisötilaisuuksissa esille, mikä maakuntakaava on ja kannustaa maakunnan eri toimijoita sekä asukkaita ottamaan siihen kantaa.

–Etelä-Pohjanmaan liiton asiantuntijat valmistelevat kaavamerkinnät ja -määräykset perustuen parhaaseen mahdolliseen tietoon, jota laadintahetkellä on saatavilla. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus ja viime kädessä maakuntavaltuusto päättävät kaavan hyväksymisestä. Esimerkiksi seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita on sijoitettu kaavaehdotukseen perustuen potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita kartoittaneeseen tuulivoimaselvitykseen sekä sitä täydentäviin selvityksiin, jotka liittyvät muun muassa Natura 2000 -alueisiin, metsäpeuraan ja linnustoon. Kaavaehdotukseen ovat vaikuttaneet kaavasta ja Natura 2000 -arvioinnista saadut lausunnot sekä eri tahojen kanssa käydyt neuvottelut ja ympäristöministeriön ohjeistus.

Muissa maakunnissa linjaukset voivat olla erilaisia kuin Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan liiton tehtävä on huolehtia oman alueensa maakuntakaavan laadinnasta. Liitto antaa myös lausuntoja sellaisista naapurimaakuntien kaavoista ja hankkeista, joilla voi olla vaikutuksia Etelä-Pohjanmaalle.

Aiheesta meillä aiemmin julkaistua

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.