10 evijärveläistä yhdistystä vetoaa neuvolapalveluiden säilymiseksi paikkakunnalla

Neuvolan lakkauttamisen seuraukset niin Evijärven pito- kuin vetovoimalle ovat varsin negatiivisia. Miten päätös vaikuttaa Evijärven vetovoimaan sekä kunnan elinvoimaisuuteen tulevina vuosina, kysyvät evijärveläiset toimijat. Arkistokuva: Eija Pippola.
Neuvolan lakkauttamisen seuraukset niin Evijärven pito- kuin vetovoimalle ovat varsin negatiivisia. Miten päätös vaikuttaa Evijärven vetovoimaan sekä kunnan elinvoimaisuuteen tulevina vuosina, kysyvät evijärveläiset toimijat. Arkistokuva: Eija Pippola.
Neuvolan lakkauttamisen seuraukset niin Evijärven pito- kuin vetovoimalle ovat varsin negatiivisia. Miten päätös vaikuttaa Evijärven vetovoimaan sekä kunnan elinvoimaisuuteen tulevina vuosina, kysyvät evijärveläiset toimijat. Arkistokuva: Eija Pippola.
Neuvolan lakkauttamisen seuraukset niin Evijärven pito- kuin vetovoimalle ovat varsin negatiivisia. Miten päätös vaikuttaa Evijärven vetovoimaan sekä kunnan elinvoimaisuuteen tulevina vuosina, kysyvät evijärveläiset toimijat. Arkistokuva: Eija Pippola.

Julkaisemme 10 evijärveläisen yhdistyksen allekirjoittaman kannanoton, jossa vastustetaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kaavailua Evijärven neuvolan lakkauttamisesta.

Avoin kirje päättäjille ja kannanotto Evijärven lastenneuvolan, äitiysneuvolan ja perhesuunnittelupalveluiden lakkauttamissuunnitelmaan

Haluamme ottaa kantaa hyvinvointialueen aluehallituksen esitykseen koskien Evijärven neuvolapalveluiden lakkauttamista kesäkuussa 2024. Samalla esitämme huolemme neuvolapalveluiden lakkauttamisen vaikutuksista.

Evijärvi on hyvinvointialueemme pohjoisin kunta. Evijärven toimipisteen lakkautuessa tämä merkitsee välimatkojen merkittävää pitenemistä niin vanhempien osalta, kuin työntekijälle esimerkiksi asiakaskäyntejä ajatellen. Etäällä olevat lasten neuvolakäynnit lisäävät työelämässä olevien vanhempien osalta poissaolotunteja työpaikalta ja myös terveydenhoitajan työmatkoihin kuluvaa työaikaa. Perheiden ajattaminen terveydenhoitajan perässä vastaanotolle vaikuttaa hätäiseltä ratkaisulta. Evijärven neuvolan sulkemisen jälkeen palvelut eivät ole hyvinvointialueellamme enää tasapuolisesti saatavilla. Kauimmat asiakkaat kulkevat mahdollisen lakkauttamisen jälkeen neuvolaan lähes 120 km edestakaisen matkan. Tämä myös eriarvoistaa hyvinvointialueen asukkaita. Palvelut tulisi olla saavutettavissa kaikilla tasapuolisesti. Lapsiperheiden kohdalla on erityisen tärkeää, että palvelua on tarjolla helposti ja joustavasti.

Terveyssisartoiminta alkoi Suomessa sata vuotta sitten. Terveyssisaret kiersivät perheissä neuvomassa äitejä. Köyhyyttä ei valistamalla saanut poistettua eikä apua työhön tai perheille ollut aina saatavilla. Tietämättömyys esimerkiksi pullolasten ruokinnasta johti pulloruokintalasten suureen kuolleisuuteen. Neuvontatyö kuitenkin tehosi ja esimerkiksi riisitautitapaukset sekä imeväis- ja äitiyskuolleisuus saatiin laskemaan. Lama-ajasta huolimatta ennaltaehkäisevän työn merkitys tunnistettiin ja vaikutukset puhuivat puolestaan.

Neuvolapalveluiden päättymisellä on suuri vaikutus evijärveläisiin äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaisiin sekä perhesuunnitteluasiakkaisiin. Aika on muuttunut ja vaikka väestönkehitys on negatiivista ja syntyvyyden lasku merkittävää, perheiden haasteet eivät ole vähentyneet vaan ne ovat yhä moninaisempia. Perheiden taloudelliset haasteet, mielenterveyden ja voimavarojen kysymykset sekä vanhemmuuden kipukohdat kirkastavat jatkuvuuden ja saatavuuden merkityksen neuvolapalveluissa. Tutkitusti neuvolan ennaltaehkäisevä ja matalan kynnyksen tuki on erityisen merkityksellistä pikkulapsiperheille ja vauvaa odottaville vanhemmille sekä psykososiaalisesti heikommassa asemassa oleville. Asiakaskunnan tunteminen, siinä tapahtuvien muutosten havaitseminen sekä perheen kanssa tehtävän työn jatkuvuus auttavat tunnistamaan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta merkittävät asiat. Huolena on, lähtevätkö eniten palvelua tarvitsevat perheet kauas neuvolaan. Myös ehkäisy ja perhesuunnitteluasiakkaiden tuen ja neuvonnan tarve on syytä ottaa huomioon toimipisteen lakkautusvaikutuksissa. Pääsevätkö esimerkiksi nuoret asiakkaat paikalle päivän aikana? Kasvaako kynnys hakea ehkäisyyn tai perhesuunnitteluun liittyvää neuvontaa ja tukea, kun vastaanotto on etäällä? Millaisia seurauksia neuvonnan puutteesta mahdollisesti seuraa?

Neuvola toimii Evijärvellä keskeisenä linkkinä monien sidosryhmien välillä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen, MLL:n toiminnan ja seurakunnan lapsi- ja perhetyön osalta neuvola on tärkeä kumppani. Yhteistyössä korostuu jatkuvuus ja asiakaskunnan tunteminen. Jos neuvolapalvelut siirtyvät pois Evijärveltä, laadukas yhteistyö lapsiperheiden kanssa kärsii. Tuen tarpeisten lasten havaitsemisessa neuvolalla on suuri rooli ja se on usein varhaiskasvatukselle se yhteistyökumppani, joka vie asioita eteenpäin esimerkiksi puheterapian ja toimintaterapian arviointeja koskien. Jos neuvolapalvelut kunnassamme lakkaavat, mietityttää, pitkittyykö tuen ja avunsaanti evijärveläisillä lapsilla ja perheillä. Neuvolan kautta perheet saavat myös tärkeää tietoa paikallisesti järjestetystä lapsiperheille suunnatusta toiminnasta. Vertaistuella ja yhteisten kokemusten jakamisella on merkittävä vaikutus hyvinvoinnille, yhteenkuuluvuuden kokemukselle ja tukiverkoston luomiselle. Neuvolan yhteys diakoniatyöhön on Evijärvellä niin ikää tiivistä. Diakoniatyö kannattelee perheitä silloin, kun heidän taloudellinen tilanteensa on vaikea tai jos perhettä on koskettanut kriisitilanne. Evijärven Vaatepankin neuvolan sivupisteen kautta on puolestaan vaatetettu vuoden sisällä yli sata lasta. Työ on yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista.

Haluamme tuoda esille huolen erityisesti pienimmistä kuntalaisistamme. He tarvitsevat huolenpitoa, ohjausta ja palveluja koko perheen hyvinvoinnin edistämiseksi lähellä kotia. Toisekseen neuvolan lakkauttamisen seuraukset niin Evijärven pito- kuin vetovoimalle ovat varsin negatiivisia. Miten päätös vaikuttaa Evijärven vetovoimaan sekä kunnan elinvoimaisuuteen tulevina vuosina? Entä millaiset seuraukset lakkauttamisella on Evijärvellä syntyville ja asuville sekä heidän hyvinvoinnilleen? Jo sata vuotta sitten huomattiin ennaltaehkäisevän neuvolatyön merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Myös kansantaloudellisesti on halvempaa edistää ja ennakoida, kuin korjata. Tietämättömyyteen meillä ei ole varaa. Toivomme, että neuvolapalvelut säilyvät Evijärvellä niin kauan kuin tarvetta neuvolapalveluille on.

Viisautta ja pitkänäköisyyttä päätöksentekoon.

Jenni Hanka, MLL:n Evijärven paikallisyhdistys

Annukka Navis, Moms for kids- yhdistys

Outi Ikonen, SPR:n Evijärven osasto

Raimo Kunnari, Kauhavan seurakunnan diakoniatyö

Karoliina Sulkakoski, Evijärven Yrittäjät ry

Katja Rasivirta, Evijärven Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys

Jaakko Keto, Evijärven helluntaiseurakunta

Janni Joutsen, Varhaiskasvatus Evijärvi

Noora Tupeli, Evijärven kyläkummit

Merja Luokkakallio, Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys

Lue myös nämä jutut

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.