Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Etelä-Pohjanmaa ovat vedenjakajalla tulevaisuuden suhteen

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ei voi rikkoa lainsäädäntöä rahapulaan vedoten. Perustuslaki turvaa ihmisten oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja huolenpito sisältää muun muassa kiireellisen sairaanhoidon. Peruslaissa säädetään myös velvoite turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle. Potilaan oikeudet turvataan useissa eri laeissa. Jokaisella on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun. Hyvä hoito ja kohtelu sisältävät muun muassa potilaan potilasturvallisuuden … Jatka artikkelin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Etelä-Pohjanmaa ovat vedenjakajalla tulevaisuuden suhteen lukemista