Monien pienten lukioiden olemassaolo vaarantumassa 

Valtion vuotuisesta budjetista alle 200 opiskelijan lukiokoulutuksen järjestäjille porrastetusti myönnettävä pienten lukioiden lisä on maaseudun ja haja-asutusalueiden pienten lukioiden elinehto. Pienten lukioiden lisä on tarkoitettu turvaamaan lukion käyminen harvaan asutuilla alueilla.   Lähes kaikilla pienillä lukioilla on yhteisten tilojen ja opettajien kautta vahva kytkös perusopetukseen. Jos tätä keskinäisriippuvuutta ei oteta huomioon, ajaudutaan vastikään laajennetun oppivelvollisuuden toteuttamisessa … Jatka artikkelin Monien pienten lukioiden olemassaolo vaarantumassa  lukemista