JÄRVISEUDUN SANOMAT -kuusikymmentä vuotta järviseutulaisten asialla

Järviseudun Sanomat 60 vuotta. Tänä vuonna 2022 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä kun Järviseudun Sanomat perustettiin. Vuonna 1962 lehdestämme ilmestyi pari näytenumeroa ja säännöllinen julkaisu alkoi tammikuussa 1963.