Suomen jääkärimuseo sai avustuksia

Museovirasto on myöntänyt Kortesjärvellä sijaitsevalle Suomen jääkärimuseolle 6000 euron avustuksen museotoiminnan jatkosuunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Avustus on vuodelle 2018. Rahoitus on jatkoa viime vuonna museon uudistamisen yhteydessä aloitetulle kehittämissuunnittelulle, jota museovirasto myös tuki. Aiemmin tänä vuonna on Svenska kulturfonden myöntänyt Suomen jääkärimuseolle 3000 euroa   ruotsinkielisyyden huomioimiseen jääkärimuseon toiminnan kehittämisessä.