Ikäihmisiä ei saa syrjiä pankkipalveluissakaan

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokous vaatii pankkipalveluiden ja käteisen rahan saatavuuden turvaamista koko Suomessa. Käteinen raha on monille ikäihmisille tärkeä maksutapa vielä pitkään tulevaisuudessakin.

Käteistä rahaa voi nostaa pankkikonttoreista ja pankkiautomaateista, joiden molempien määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Lisäksi pankkikonttorien aukioloaikoja on supistettu, eikä kaikissa tarjota enää käteispalveluja lainkaan. Useita pienten paikkakuntien pankkikonttoreita on viime aikoina suljettu.

Monet kuluttajat ovat oppineet käyttämään debit- ja credit-kortteja, sekä erilaisia muita sähköisiä maksutapoja, mutta samaan aikaan suuri ikääntyneiden joukko käyttää käteistä rahaa. Käteismaksu koetaan helpoksi ja nopeaksi. Kaikille mobiilimaksaminenkaan ei aina ole mahdollista. Ikääntyneiden kansalaisten lisäksi lapsille ja näkövammaisille erilaiset mobiilimaksamisen muodot voivat olla joko mahdottomia tai epäluotettavia.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri katsoo, että käteisautomaatteja tarvitaan Suomessa nykyistä enemmän. Käteisen rahan yhdenvertainen saatavuus on turvattava kaikille kansalaisille, oli heidän ikänsä tai asuinpaikkansa mikä tahansa.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ikä ja toimintakyky eivät saa viedä mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan tavaroita tai palveluita. Tämän syrjimättömyysvelvoitteen piiriin kuuluu myös oikeus käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin. Vuosikymmenten ajan luotettavina tallettajina ja asiakkaina pankit voisivat huomioida ikäihmiset erityisasiakkaina, joiden palveluissa ei otettaisi huomioon vain pankkien voiton tavoittelua, vaan korostettaisiin yhteiskunnallista vastuuta.

Jaa juttu: