Turvapaikanhakijoiden majoittamista käsitellään Lappajärven valtuustossa

Julkaistu:

Aihe:

Lappajärven kunnanvaltuusto kokoontuu yllätysistuntoon ensi maanantaina 8. elokuuta.
Syynä pikaiseen kokoukseen on kunnanhallituksen tällä viikolla tekemä päätös majoittaa turvapaikanhakijoita kunnan vuokra-asuntoihin heidän oleskelulupaprosessiensa ajaksi. Taustalla vaikuttaa Maahanmuuttoviraston päätös lopettaa Lomayhtymä Finland Oy:n vastaanottokeskus Lappajärveltä.
Viime maanantain kokouksessaan kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, ettei se vie majoitusasiaa

valtuuston käsiteltäväksi. Äänet menivät tasan 3-3 ja puheenjohtajan ääni ratkaisi.
Kuntalain mukaan valtuusto on kutsuttava koolle, jos vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Sellainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Eilen keskiviikkona 13 kunnanvaltuutettua jätti pyynnön, että turvapaikanhakijoiden majoittamista käsiteltäisiin valtuustossa.
Ensi maanantain valtuustokokouksen esityslistassa selostetaan asiaa valtuutettujen päätöksenteon pohjaksi. Siinä muun muassa viitataan Maahanmuuttoviraston johtajan sijaisen Olli Snellmanin sähköpostiviestiin. Hän arvioi, että asiassa, joka koskee asukkaiden sijoittumista niin sanottuun yksityismajoitukseen, kunnanvaltuustolla ei ole toimivaltaa.
Kunnanvaltuustolla on kuitenkin toimivaltaa vuokrien maksamista koskevan 20 000 euron määrärahan osalta.
Esityslistan tekstissä mainitaan, että myöntämällä määrärahan kunnanvaltuusto varmistaisi noin 104 000 euron valtionosuuksien saamisen valmistavaan opetukseen. Summasta puolet tulisi tänä vuonna ja puolet ensi vuonna.
Tekstin mukaan, kun opetukseen kuluu loppuvuotena jo myönnetyistä määrärahoista 45 000–50 000 euroa, olisi päätöksen kokonaisvaikutus kunnan talouteen noin 35 000–40 000 euroa positiivinen. Lisäksi kunnan vuokrataloyhtiö saisi tuloja maksettujen vuokrien verran.
Suurin osa turvapaikanhakijoista asuu valtion rahoittamissa vastaanottokeskuksissa. Niin sanottua yksityismajoitusta voivat tarjota esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja yksityishenkilöt.

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.